Helsingin Satama edistää yhdessä kumppaniensa kanssa ratkaisuja, jotka vievät elinkeinoelämää ja merenkulkualaa kohti kestävää ja ympäristöystävällistä rahtiliikennettä ja merimatkailua.

Yhteistyö kumppanien kanssa perustuu Sataman arvoihin: vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja tuloksellisuuteen sekä Sataman strategiaan ja asemaan merkittävimpänä suomalaisena satamana ja tärkeänä osana elinkeinoelämää Helsingin keskustassa ja pääkaupunkiseudulla.

Helsingin Satama tekee sponsorointi-, markkinointi- ja viestintäyhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka ilmentävät Sataman arvostamia asioita ja tuovat arvoa Sataman tavoitteille. Toimiva yhteistyö tuottaa hyötyä molemmille osapuolille, välittää tietoa Sataman arvoista, tavoitteista, ratkaisuista ja ponnisteluista sekä vahvistaa suhteita ja lisää ymmärrystä alaa ja satamatoimintaa kohtaan. 

Helsingin Satama tekee yhteistyötä kahden pääteeman alla:
•        Kestävä kehitys ja merellinen ympäristö
•        Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Sataman tukitoiminta kohdentuu: 
•    Itämeren ja ympäristön suojeluun (ja siihen liittyvään tutkimukseen), vastuullisuuteen
•    Lähialueille sekä niiden toiminnallisuuteen ja tapahtumallisuuteen

Sponsorointi- ja markkinointiyhteistyö voi olla joko pitkäaikaista, sopimuksellista yhteistyötä tai pientä tukea tai tuki-ilmoittelua.

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmätyö on kiinteä osa Sataman toimintaa. Helsingin Satama pitää yhteyttä sidosryhmiinsä, järjestää tapahtumia ja tapaamisia sekä osallistuu alansa ja toimintansa kannalta merkittäviin tilaisuuksiin. 

Tavoitteena on aktiivisen vuoropuhelun kautta ymmärtää liiketoimintaympäristöä ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.