Ajoneuvojen purkureitit muuttuvat Länsisatamassa

29.05.2017
Liikenneyhteydet
Länsisataman kartta, poistumisreitit

Laivasta poistuvien henkilöautojen sekä raskaan liikenteen purkureitit muuttuvat Helsingin Länsisatamassa 30.5.2017 alkaen.

Kaupunki on määritellyt satamaa käyttävälle raskaalle liikenteelle pääväyläksi Tyynenmerenkadun, joka ei kulje Jätkäsaaren asuinalueiden lävitse. Nyt satama-alueen sisäiset järjestelyt mahdollistavat Tyynenmerenkatua käyttävien uusien purkureittien ottamisen käyttöön – runsaasti etuajassa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Raskas liikenne poistuu Tyynenmerenkatua pitkin

Satamasta poistuva raskas liikenne ohjataan laiturialueelta Rionkadun kautta Tyynenmerenkadulle kohti Länsilinkkiä (Jätkäsaarenlaiturin ja Mechelininkadun risteys) ja edelleen Länsiväylää.

Satamaan saapuvan liikenteen sisäänajoportti säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan, mutta Välimerenkadulla aloitetun raitiovaunukiskojen rakentamisen takia työn ajan raskas liikenne ohjataan kulkemaan Länsiväylältä satamaan Crusellin sillan kautta. Seuraavat isommat muutokset sataman liikennejärjestelyihin tuo mukanaan  Atlantinkadun sillan rakentaminen, joka alkaa aikaisintaan syksyllä 2018.

Sisään tulevien rekkojen ajolinjat satama-alueen sisällä siirtyvät kulkemaan laivaan uuden terminaalin alitse, jotta Eckerö Linen MS Finlandia pystyy käyttämään uutta Länsiterminaali 2 alkaen 12. kesäkuuta.

Henkilöautoilijat voivat valita myös Länsisatamankadun

Myös henkilöautojen ulosajoreitti muuttuu. Ne ohjataan ulos satama-alueelta Länsisatamankadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä, jonka jälkeen valittavaksi jää poistuminen joko Tyynenmerenkatua pitkin tai vaihtoehtoisesti Länsisatamankatua kohti Crusellin siltaa.

Henkilöautoilijat voivat valita poistumisreitikseen myös Länsisatamankadun

Crusellin sillan suunnalla Helsingin kaupunki tulee tekemään ajoa sujuvoittavia liikennejärjestelyjä Länsisatamankadun ja Itämerenkadun sekä Länsisatamankadun ja Porkkalankadun risteyksissä.

Uusi linja-autojen pysäköintialue käytössä

Myös uusi pitkänmatkan linja-autojen pysäköintialue on avattu palvelemaan sujuvaa ryhmämatkustusta. Alue sijaitsee pitkäaikaisen P1-pysäköintialueen eteläpäässä. Länsiterminaali 1 eteläpäässä sijainnut linja-autojen lyhytaikainen pysäköintialue ei ole enää käytössä.

Raskaan liikenteen puskurialue pienenee vähitellen

Rekkaliikenteen puskurialuetta Länsisatamassa pienennetään vaiheittain. Tavoitteena on ohjata tulevaisuudessa raskas liikenne satamaan muutaman tunnin aikaikkunoissa, jolloin rekat odottavat laivaan pääsyä sataman alueen sisällä olevilla laivauskentillä.

Lisätietoja:
Matkustajaliikennepäällikkö Arto Satuli, Helsingin Satama Oy
puh. 09 310 33841
arto.satuli(at)portofhelsinki.fi