Kulkuluvat, työturvallisuusohjeet ja liikennesäännöt koskevat kaikkia suljetulla satama-alueella työskenteleviä ja ajoneuvoilla liikkuvia. Alusten miehistöille on laadittu omat turvallisen toiminnan ohjeensa.

Liikkuminen suljetulla satama-alueella kaikissa Helsingin satamanosissa on aina luvanvaraista.

Vuosaaren sataman suljetulla satama-alueella jalankulku ja kevyt liikenne on kielletty, ja ajoneuvolla liikkuminen edellyttää aina kulkulupaa. Kulkuluvan vai saada vain, jos on suorittanut onnistuneesti kuljettajaperehdytyksen.

Matkustajasatamissa (eli Länsisatamassa, Katajanokan satamassa sekä Eteläsatamassa) kulkuluvan saanti edellyttää turvallisuusperehdyttämisen suorittamista etukäteen.

Tutustu myös

Liikkuminen matkustajasatamissa

Liikkuminen Vuosaaren satamassa

Turvallisuusohjeet aluksille