Eteläsatamalla, Länsisatamalla ja Vuosaaren satamalla on ympäristönsuojelulain mukaiset toimintaa ohjaavat ympäristöluvat. Luvilla säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Lisäksi luvat edellyttävät ympäristövaikutusten tarkkailua ja raportointia vuosittain.

Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset, voimassaolevat ympäristöluvat. Niillä säädellään mm. satamatoiminnan melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Kaikkien satama-alueella toimivien tulee noudattaa ympäristölupia!