Suomi on riippuvainen ulkomaankaupasta, josta suurin osa käydään meritse. Helsingin Satama on maallemme tärkeä liikenteen solmukohta merellisen ympäristön ja kaupungin rajapinnassa. Vastuu ympäristökestävästä satamatoiminnasta on jokapäiväisen toimintamme ytimessä.

Tehostamme jatkuvasti oman toimintamme energiatehokkuutta, mutta olemme sitoutuneita vaikuttamaan vahvasti myös koko toimialamme ympäristövaikutusten hillitsemiseen. Kannamme vastuuta myös toimintaympäristöstämme. 

Eteläsatamalla, Länsisatamalla ja Vuosaaren satamalla on ympäristönsuojelulain mukaiset ja toimintaa ohjaavat ympäristöluvat. Luvilla säädellään satama-alueiden melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Ilman ympäristölupia satama ei voi toimia, ja lupaehtoja tulee kaikkien satama-alueella toimivien noudattaa. 

Ympäristöluvat asettavat toiminnalle minimitason, mutta tavoitteet ovat huomattavasti sitä korkeammalla.

Hiilineutraalius tavoitteena

Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin.

Vuonna 2019 ensimmäisen kerran julkaistu Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelma on sataman ympäristöön vaikuttavien vastuullisuustoimien konkreettinen suunnitelma ja kooste. Se pitää sisällään kymmeniä erilaisia hiilineutraaliutta edistäviä toimia, joiden määrätietoinen toteuttaminen on koko Helsingin Sataman yhteinen ponnistus.

Lue lisää Helsingin Sataman hiilineutraaliuden tavoittelusta täällä.

Helsingin Satama on sitoutunut kestävän matkailun periaatteisiin. 

Helsingin Satamalle myönnettiin ympäristöhallinnan PERS-sertifikaatti 2022. 

Helsingin Sataman pääkonttori on WWF:n sertifioima Green Office. 

Vastuullisuusraportointi

Vuosikertomus 2023

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Satama Oy:n 2023 vuosikertomukseen