Cruise Baltic

Itämeren 10 valtion ja 26 satamakaupungin muodostama tiivis yhteistyöryhmä. Ryhmän päämäärä on kokemuksia ja tietoa vaihtamalla yhtenäistää ja kehittää alueen risteilymatkailua. Kaikki Cruise Balticissa mukana olevat satamat pystyvät tarjoamaan korkeatasoista palvelua, sekä satamien ja kaupunkien saumatonta yhteistyötä risteilyvarustamoille, jotka haluavat löytää Itämeren alueen ainutlaatuiset mahdollisuudet.

Lisätietoja: Cruise Baltic

Cruise Europe

Yli sadan sataman järjestö. Järjestön perustivat 27 eurooppalaista satamaa vuonna 1991 edistämään Eurooppaa maailmanluokan risteilykohteena. Jäsenet ovat Euroopan Atlantin rannikon satamia sekä Itämeren satamat. Cruise Europe markkinoi jäsensatamiaan ja toimii yhteistyössä risteilyvarustamoiden kanssa mm. risteilymatkailun tulevaisuuden suunnittelussa, turvallisuuskysymyksissä, ympäristöasioissa ja satamapalveluiden kehittämisessä.

Lisätietoja: Cruise Europe