Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan ja uusi merellinen Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu vauhdikkaasti. Entiset teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet muuttuvat vähitellen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kaupunginosaksi. Helsingin Satama on tässä työssä mukana ja kehittää Länsisatamaa voimakkaasti.

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet

Toimistotilojen rakentaminen Länsiterminaali 2:een

 • Länsiterminaali 2:lle täydennysrakennetaan n. 240 neliötä uusia toimistotiloja.
 • Käynnissä
 • Arvioitu valmistuminen 6/2024

Äskettäin valmistuneet hankkeet

Rekkojen lähtöselvitysjärjestelmä

 • Rekkaliikenteelle toteutettiin lähtöselvityksen porttijärjestelmä, johon kuuluu mm. esitunnistuspiste, jälkitunnistus sekä kaistaohjausjärjestelmä laitteineen ja ohjelmistoineen. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroidaan.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistui 9/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Maasähköliitännät LJ7 ja LJ8 laivapaikoille

 • Helsingin Satama rakennuttaa Länsisataman nopealle liikenteelle maasähköliitännät laivapaikoille LJ7 ja LJ8.
 • Hanke parantaa ilmanlaatua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä melua paikallisesti ja liittyy Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort 3 investointihankkeelta.
 • Valmistui 4/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Henkilöautojen lähtöselvityksen porttijärjestelmän esitunnistuspisteen siirto

 • Henkilöautojen lähtöselvityksen porttijärjestelmän esitunnistuspiste siirretään satama-alueen sisällä.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä.
 • Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistui 12/2022
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Satamatalon ja terminaalirakennusten energiatehokkuuden nosto

 • Länsiterminaali 2:lla, Katajanokan terminaalilla, Olympiaterminaalilla ja Helsingin Sataman pääkonttorilla Satamatalolla optimoitiin ja tehostettiin kiinteistöjen energiankäyttöä. Olympiaterminaalin katolle asennettiin aurinkovoimalaitos ja lisäksi rakennusten kaukolämmön talteenoton tehokkuutta parannettiin, ilmanvaihtokoneita uusittiin ja liitettiin rakennusautomaatiojärjestelmään ja valaistuksen vaihtamista ledeihin jatkettiin.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saadaan Business Finlandin Energiatukea
 • Länsiterminaali 2:n osalta valmistunut 2/22

Henkilöajoneuvojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä

 • Länsisataman henkilöautoille toteutettiin smart port järjestelmä, jossa laivaan ajavien ajoneuvojen ohjausta automatisoitiin. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroitiin. Toimintaa tukee uusi esitunnistuspiste, jossa ajoneuvo tunnistetaan ja se mitataan skannereilla. Esitunnistustiedon perusteella ajoneuvo saa ajoneuvokohtaisen opastuksen halutulle lähtöselvityskaistalle ja edelleen halutulle lastauskaistalle.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • valmistui 3/2021
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Automooring LJ8 laituripaikalle

 • Helsingin Satama toteutti toisen automaattisen laivojenkiinnitysjärjestelmän Länsisatamaan, Länsiterminaali 2 yhteyteen, laituripaikalle LJ8.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort3 investointihankkeelta.
 • Valmistui 5/2021
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Aurinkovoimala

 • Länsiterminaali 2 katolle asennettiin uusi aurinkovoimala. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö pienentää suoraan sataman hiilijalanjälkeä, kun se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta.
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistui 11/2020
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke