Liikkuminen suljetuilla satama-alueilla Länsisatamassa, Eteläsatamassa sekä Katajanokan satamassa on aina luvanvaraista. Kulkuluvan voi saada vasta kun on suorittanut turvallisuusperehdytyksen.

Matkustajasatamissa työskentelevien tulee suorittaa verkossa turvallisuusperehdytys, jossa käydään läpi keskeiset turvallisuusasiat. Kulkuluvan suljetulle satama-alueelle voi saada vasta kun turvallisuusperehdytys on suoritettu.

Varustamot myöntävät kulkulupia omalle rahtiliikenteelleen. Lisäksi lupia myöntää Helsingin Satama.

Tunnistaminen

Alueelle saapuvan tai alueella liikkuvan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Turvatoimialueella liikkuvien henkilöiden tulee kantaa näkyvillä kuvallista henkilökorttia (Helsingin Sataman myöntämä henkilökortti tai yrityksen oma henkilökortti). Kenttäalueilla liikuttaessa tulee lisäksi olla päällä huomiovärinen työasu tai huomioliivi.

Huoltoliikenne ja tavarantoimitukset aluksiin

Matkustajasatamissa (Eteläsatama, Katajanokan satama ja Länsisatama) kulkua valvotaan tunnistamalla ajoneuvon rekisterikilvet.

Kulkuluvan myöntää se taho, jonka luokse tavarantoimittaja on menossa asioimaan.
Menettelytavat tavaran viemisestä alukseen saattavat vaihdella varustamokohtaisesti. Kuljettajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Satamaan saapuvat alukset

Trafin (Liikenteen turvallisuusviraston) antamien määräysten mukaan alus tai sen valtuuttama edustaja toimittaa saapuvaa alusta koskevat tiedot ennakkoon Portnet-järjestelmään.

Satamiin saapuvat alukset vastaavat itse kulunvalvonnasta turvatoimialueen ja aluksen välillä.

Risteilyaluksia koskevat erityismääräykset

Kansainväliset risteilyalukset kiinnittyvät Helsingin satamassa viiteen eri paikkaan. Kullakin laiturialueella on oma turvatoimialueensa.

Katso kartta kansainvälisten risteilyalusten laituripaikoista. 

  • Portteja valvotaan risteilyaluksen ollessa laiturissa. Pääsy alukselle tai aluksen luo vaatii kulkuluvan.
  • Tavarantoimittaja osoittaa asianmukaisella asiakirjalla oikeuden päästä alueelle. Toimituksen oikeellisuus varmistetaan tarvittaessa aluksen turvahenkilöltä.
  • Linja-autot pääsevät alueelle matkajärjestäjän vartiointiliikkeelle tekemän ennakkoilmoituksen perusteella.

Merimiehet

Merimiesten kulku alukselta ja alukselle pyritään tekemään joustavaksi.

  • Matkustajaterminaaleja käyttävien alusten henkilökunta kulkee terminaalin kautta merkittyä reittiä, ellei asiasta ole muuta sovittu Helsingin Sataman ja viranomaisten kanssa.
  • Miehistön jäsenet todistavat henkilöllisyytensä turvatoimialueen portilla tai terminaalissa. Mikäli turvatasoa joudutaan nostamaan, henkilökuntaan kuuluminen tarkistetaan portille toimitetusta miehistöluettelosta.
  • Aluksen leimalla varustettu henkilökortti voidaan hyväksyä osoituksena aluksen henkilökuntaan kuulumisesta.
  • Merimiesten omaiset voivat vierailla aluksilla. Vieraasta ilmoitetaan etukäteen turvatoimialueen portille.

Satamaturvallisuus ja luvat

Turvallisuuspäällikkö
Eero Laaksonen
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi

Lupapalvelut
Puh. +358 9 310 33615
port.luvat(at)portofhelsinki.fi