Whistleblowing

Whistleblowing-ilmoituskanava on EU-direktiivin edellyttämä kanava, jonka avulla organisaation tai sen sidosryhmän jäsen voi ilmoittaa väärinkäytöksistä.

Ilmoittajien suojelu koskee työntekijöiden lisäksi työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä sekä mm. alihankkijoita. Ilmoituskanavan avulla meidän on mahdollista saada tietoa Helsingin Satamassa ja ulkoisissa sidosryhmissämme olevista huolista ja epäilyistä mahdollisten väärinkäytösten suhteen. Ilmoituskanavan avulla meidän on helppo tunnistaa tapahtumaketju, joka johti eettisen riskin toteutumiseen sekä ne hukatut mahdollisuudet, jolloin suunnan olisi vielä voinut kääntää. Tämä helpottaa parannustoimien kehittämistä.

Epäeettinen tai laiton toiminta voi aiheuttaa yritykselle mittavaa vahinkoa sekä suoraan että välillisesti (maineriski). Etupainotteinen reagointi estää tilannetta paisumasta suurempiin mittasuhteisiin. Väärinkäytös tai muu rikkomus havaitaan tyypillisimmin (40 %) juuri ilmoituksen perusteella.

Euroopan neuvosto hyväksyi 2019 säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelusta. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta OM028:00/2018).

First Whistle, Helsingin Sataman käyttämä ilmoituskanava

Ilmoittaja voi tehdä raportin täysin anonyymisti (tai niin halutessaan voi myös ilmoittaa yhteystietonsa):

  • Ilmoittaja saa koodin, joka on vain hänen tiedossaan
  • Koodi mahdollistaa ilmoittajalle uudelleenkirjautumisen palveluun ja pääsyn tarkastelemaan
  • ilmoittajalle lähetettyjä jatkokysymyksiä ja tietopyyntöjä
  • tilanneraporttia: vastaanotettu/käsittelyssä/käsitelty

Ilmoituksen vastaanottaja voi käyttää palvelua lisätietojen pyytämiseen ja ilmoittaja voi vastata niihin käyttämällä saamaansa koodia. First Whistle ei tallenna käyttäjien IP-osoitteita, se täyttää EU-direktiivin vaatimukset ja on GDPR-säädösten mukainen.

Mitä pahimmillaan tapahtuu, jos ilmoittajan koodi joutuu vääriin käsiin? Tietovuotoriski on vahvasti rajattu. Ilmoittajan koodilla pääsee näkemään ilmoittajalle suunnatut avoimet eli vielä vastaamatta olevat kysymykset. Koodin avulla ei pääse käsiksi ilmoitukseen tai lisätietopyyntöihin aiemmin annettuihin vastauksiin

Helsingin Satamassa ilmoituksia käsittelevät ryhmänä Katja Riikola, Pekka Meronen ja Maira Kettunen.

Miten teen ilmoituksen?

Kopioi tämä osoite tietokoneellesi tai mobiiliin: www.firstwhistle.fi/portofhelsinki.
Teksti ei ole tässä linkki, jottei IP-osoite tule mukaan.

Whistleblowing-ilmoitusten käsittelymalli Helsingin Satamassa

Näytä kuva suurempana