Matkustajasatamien suljetulla satama-alueella työskenteleminen ja liikkuminen edellyttää kulkulupaa sekä työntekijöiltä että työssä käytettäviltä ajoneuvoilta. Voimassa oleva kulkulupa tarvitaan myös Vuosaaren satamassa rahtia kuljettavilta ajoneuvoilta, laivojen huoltoliikenteeltä sekä henkilöliikenteeltä.

Matkustajasatamissa, eli Länsisatamassa, Katajanokan satamassa sekä Eteläsatamassa, kulkuluvat myöntää työn tilaaja (esim. varustamo, teleoperaattori, Helsingin Satama Oy). Kulkuluvan saannin edellytyksenä on turvallisuusperehdytyksen suorittaminen etukäteen.

Tutustu tarkemmin kulkulupiin matkustajasatamissa.

Vuosaaren satamassa rahtiliikenteen ajoneuvon kulkulupa myönnetään automaattisesti terminaali-ilmoituksen tietojen perusteella. Muun ajoneuvoliikenteen kulkuluvan myöntää se satamaoperaattori, jonka alueelle ajoneuvo on menossa. Kulkuluvan saannin edellytyksenä on kuljettajaperehdytyksen suorittaminen etukäteen.

Tutustu tarkemmin Vuosaaren sataman kulkulupakäytäntöihin.