Osa vaarallisista aineista tulee kuljettaa viipymättä pois satama-alueelta. Muita voidaan säilyttää satama-alueella ja niiden varastoinnista veloitetaan Helsingin Sataman hinnaston mukainen vuorokausimäärään sidottu hinta.

Vaarallisten aineiden säilytys määräytyy niiden luokituksen mukaan.

Viipymättä poiskuljetettavat vaaralliset aineet

Matkustajasatamissa, eli Eteläsatamassa, Katajanokan satamassa ja Länsisatamassa ei ole sallittua säilyttää vaarallisia aineita sisältäviä lastiyksiköitä. Niiden jatkokuljetus on järjestettävä ilman viivettä (max. 4 tuntia).

Vuosaaren satamassa IMDG-luokkaan 1 (räjähdystarvikkeet) ja IMDG-luokkaan 7 (radioaktiiviset aineet) kuuluvat aineet on kuljetettava suorina jatkokuljetuksina pois satama-alueelta tai viennin kyseessä ollessa lastattava suoraan laivaan ilman viiveitä, paitsi 1.4S.

Räjähteiden enimmäismäärä per laivaus

  • Luokat 1.1 ja 1.2 tavaraerän kokonaispaino enintään 20 000 kg
  • Luokka 1.3 tavaraerän kokonaispaino enintään 80 000 kg
  • Luokka 1.4 tavaraerän kokonaispaino enintään 120 000 kg

Vaarallisten aineiden lainsäädännön ehdot turvallisesta säilytyksestä sekä IMDG koodin ehdot aineiden erotteluetäisyyksistä (7.2.1.16 Segregation table) pitää täyttyä. Pidempiaikaisesta säilytyksestä sovitaan aina sataman kanssa erikseen.

Vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys kentällä

Kentällä säilytettävät, vaarallisia aineita sisältävät yksiköt, luokitellaan IMDG-koodin, ADR-sopimuksen tai RID-määräysten mukaan.
Vaarallisia aineita sisältävät yksiköt tulee merkitä vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaisilla merkinnöillä. Säilytysajat ja niiden mukaiset säilytysmaksut löytyvät tarkemmin hinnastosta