ISPS

velvoittaa valvomaan turvatoimialueita

Euroopan Unionin alueen satamissa noudatetaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ISPS-säännöstöä (International Ship and Port Facility Security Code). 

Myös Helsingin Satamalla on velvollisuus valvoa suljettuja satama-alueitaan. ISP-säännöstön tarkoitus on estää pääsy satamaan tai alukseen materiaaleilta tai ihmisiltä, joiden katsotaan aiheuttavan vaaraa matkustajille, miehistölle, satamalle tai alukselle. Linkitys minne?

Säännöstö edellyttää kulun- ja alueenvalvontaa, henkilö-, ajoneuvo- ja lastitarkastuksia, alusten ja satamarakenteen yhteistyötä, yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä lisätoimenpiteitä Poliisin päättämien turvatasojen noustessa.

Helsingin Satama käy jatkuvasti viranomaisten kanssa läpi turvallisuusasioita. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom tekee turvallisuusarvioita satamiin kohdistuvista uhkista ja riskeistä vähintään viiden vuoden välein.