Katajanokan satama on Helsingin toiseksi vanhin kaupunkisatama, joka perustettiin vuonna 1878, kun Eteläsatama laajeni Katajanokalle. Matkustajaterminaalitoiminnot entisessä satamamakasiinissa aloitettiin vuonna 1976.

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet

Ennakkovarattava pysäköintialue

 • Osa nykyisestä P5 pysäköintialueesta muutetaan ennakkovarausalueeksi asentamalla alueelle sisään- ja ulosajoon puomit sekä kamerat. Alueelle asennetaan myös 7 latauspistettä sähköautoille.
 • Käynnissä
 • Arvoitu valmistuminen 6/2024

Jäänmurtajalaiturin korjausurakka

 • Jäänmurtajalaituri EKJ korjataan
 • Käynnissä
 • Arvioitu valmistuminen 10/2024

Aluevalaistuksen parantaminen

 • Satamakenttien aluevalaistusta parannetaan Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Samalla siirrytään energiatehokkaaseen LED-valaistukseen.
 • Käynnissä
 • Valmistuminen arviolta 6/2024

Äskettäin valmistui

Henkilöajoneuvojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä

 • Henkilöautoille toteutettiin smart port porttijärjestelmä, jossa laivaan ajavien ajoneuvojen ohjausta automatisoidaan. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroidaan. Toimintaa tukee uusi esitunnistuspiste, jossa ajoneuvo tunnistetaan ja se mitataan. Esitunnistustiedon perusteella ajoneuvo saa ajoneuvokohtaisen opastuksen halutulle lähtöselvityskaistalle ja edelleen halutulle lastauskaistalle.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistui 9/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Rekkojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä

 • Raskaalle liikenteelle toteutetaan varustamon lähtöselvitystä tukeva smart port porttijärjestelmä, johon kuuluu mm. esitunnistuspiste laitteineen ja ohjelmistoineen. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroidaan.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta.
 • Valmistui 9/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Satamatalon ja terminaalirakennusten energiatehokkuuden nosto

 • Länsiterminaali 2:lla, Katajanokan terminaalilla, Olympiaterminaalilla ja Helsingin Sataman pääkonttorilla Satamatalolla optimoidaan ja tehostetaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Olympiaterminaalin katolle asennetaan aurinkovoimalaitos ja lisäksi rakennusten kaukolämmön talteenoton tehokkuutta parannetaan, ilmanvaihtokoneita uusitaan ja liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja valaistuksen vaihtamista ledeihin jatketaan.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saadaan Business Finlandin Energiatukea
 • Katajanokan terminaalin osalta valmistunut 6/22

Terminaalin 2. kerroksen jäähdytysjärjestelmä

 • Katajanokan terminaalin 2. kerroksen lähtöaulaan rakennettiin jäähdytysjärjestelmä parantamaan entisestään matkustajakokemusta.
 • Valmis 6/2022

Päämuuntamo

 • Satama rankennutti uuden päämuuntamon palvelemaan koko Katajanokan sataman aluetta.
 • Valmistunut 8/2021

Katajanokan terminaalin 1. kerroksen sisätilaremontti

 • Katajanokan laivaterminaalin 1. kerroksen asiakastiloissa tehdään sisätilaremontti, jossa parannetaan mm. matkustusmukavuutta, -sujuvuutta ja palveluntuottajille varattuja tiloja.
 • Valmistunut 5/2021

Katajanokan terminaalin 2.-3 kerroksen remontti

 • Katajanokan laivaterminaalissa päivitettiin kokonaisuudessaan 2.-3. kerroksen matkustajien tilojen yleisilme, odotustilat saneerattiin ja kehitettiin opastusta. WC-tiloissa huomioitiin aiempaa paremmin lapsiperheiden tarpeet ja liikuntarajoitteiset. Odotustilojen kalusteet uusittiin ja puhelimien latauspisteitä lisättiin. Myös lähtöselvitysportit vaihdettiin uusiin ja niiden määrää lisättiin. Lisäksi 3. kerroksen ravintolan keittiö uusittiin kokonaan ja salin pinnat uusittiin.
 • Valmistunut 9/2020