Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa talous turvaa toiminnan jatkuvuutta ja on perusta vastuulliselle toiminnalle. Pidämme huolta liiketoimintamme kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Tavoittelemme hyvää tulosta, vastuullisesti.

Helsinkiläisenä kaupungin kokonaan omistamana yrityksenä maksamme veromme Helsinkiin ja maksamme vuosittain osinkoa ja vuokria omistajallemme.

Tutustu Helsingin Sataman talouden avainlukuihin täällä.

Vastuullisuusraportointi

Vuosikertomus 2023

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Satama Oy:n 2023 vuosikertomukseen

Helsingin satamatoiminnan vaikuttavuus

Helsingin satamatoiminnalla on merkittävät positiiviset vaikutukset aluetalouteen ja koko Suomeen. Näitä vaikutuksia Helsingin Satama Oy pyrkii omalla toiminnallaan vahvistamaan.

Helsingin Satama on Helsingin seudun elinkeinoelämää palveleva logistiikan tärkeä solmukohta, jolla on merkittävät positiiviset vaikutukset sekä aluetalouteen että työllisyyteen.

  • Sataman taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat 4,1 miljardia euroa vuodessa, ja merenkulku- ja satamasidonnaisten työpaikkojen työllisyysvaikutus on 25 100 henkilötyövuotta. *
  • Pääkaupungin satamatoiminta on merkittävää myös koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Alueellisten vaikutusten lisäksi Helsingin satamien kautta kulkevan rahti- ja matkustajaliikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan.
  • Helsingin Satama on maan suurin satama sekä kappaletavara- että matkustajaliikenteellä mitattuna: Helsingin osuus Manner-Suomen ja muiden maiden välisestä matkustajaliikenteestä on noin 80 prosenttia, ja Helsingin Sataman osuus kappaletavaraliikenteestä on noin puolet koko Suomen satamien tonnimäärästä. *

*Tiedot keväällä 2019 valmistuneesta Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamasta Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimuksesta. Tutustu tarkemmin: Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2019 . Vaikuttavuustutkimusta ei ole toteutettu pandemiavuosina.