Aluksia kiinnittävät ja irrottavat Helsingissä Etelä-Suomen Satamapalvelu sekä Nordic Port Services.

Linjaliikenteen kiinnitykset ja irrotukset hoidetaan vahvistettujen aikataulujen mukaan ja kansainvälisten risteilijöiden osalta laiva-agenttien kautta tehtyjen ilmoitusten mukaan.

Automooring

Helsingin Länsisatamassa on laivapaikoilla LJ7 ja LJ8 automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä. Järjestelmä koostuu MoorMaster-yksiköstä, jotka imaisevat laivan kyljen laiturin lepuuttajia vasten alipaineistettujen paneelien avulla. Järjestelmä nopeuttaa alusten kiinnittymistä ja irrotusta. Samalla alusten polttoaineenkulutus ja ilmanpäästöt vähenevät.

Ensimmäinen automooring-järjestelmä otettiin Helsingissä käyttöön talvella 2016-2017.