Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

Kaksoisraamppien lämmitysjärjestelmän uusiminen

 • C1- ja C2-laitureiden kaksoisramppien lämmitysjärjestelmät päivitetään lämpöpumppuratkaisuun.
 • Uusi lämmitysjärjestelmä tulee olemaan entistä energiatehokkaampi ja vähäpäästöisempi. Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman toteutusta.
 • Suunnitteilla
 • Arvioitu valmistuminen 12/2024

Varavoimalaitos

 • Vuosaaren satama-alueelle rakennetaan kaksi 1,5 MVA varavoimalaitosta, joilla varaudutaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin satama-alueella.
 • Käynnissä
 • Arvioitu valmistuminen 12/2024

Yhden portin järjestelmä

 • Vuosaaren sataman porttitoimintoja tehostetaan. Portilla otetaan käyttöön lisätoiminnallisuuksia, kuten ajoneuvojen punnitus ja kuntokuvaus.
 • Hankkeelle on saatu tukea EU:n Hansalink 2 investointihankkeelta.
 • Käynnissä
 • Valmistuminen arviolta 4/2024
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Äskettäin valmistui

Sähköautojen latauspaikkojen lisääminen

 • Vuosaaren satamaan sekä keskustasatamiin lisättiiin yhteensä 38 latauspaikkaa sähköautoille.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saadaan ARA:n Työpaikkojen latauspisteavustusta.
 • Suunnitteilla
 • Ensimmäinen vaihe valmistui 9/23, laajennulsvaihe 3/2024

Maasähköjärjestelmä C laiturille

 • Helsingin Satama rakennutti maasähköliitännän C laiturille, aluspaikoille 1 ja 2,  palvelemaan ropax-liikennettä Saksaan.
 • Hanke parantaa ilmanlaatua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä melua paikallisesti ja liittyy Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Hankkeelle on saatu tukea EU:n Hansalink 2 investointihankkeelta.
 • Valmistui 12/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

 Kaksoisramppi VA8-laiturille 

 • Hankkeessa rakennetaan Vuosaaren sataman VA8-laiturille kaksoisramppi Tallinnan Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön. Ramppi nopeuttaa ajoneuvojen lastaamista ja lyhentää alusten kääntöaikoja.
 • Kaksoisrampin rakentaminen on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta tukea 30 %. 
 • valmistui: 4/2023
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

LED valaistukseen siirtyminen 

 • Suljetun satama-alueen ulkovalaistus vaihdetaan perusvalaistuksen osalta LED valoihin, jolloin satama-alueen valaistus ja valaistuksen säätömahdollisuudet paranevat, valovuoto sataman ulkopuolelle vähenee ja energiatehokkuus paranee.
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistunut: 8/2022

GP1 pistolaiturin jatkaminen

 • Vuosaaren satama valmitautuu entistä suurempien alusten tuloon ja jatkaa GP1-pistolaituria.
 • Valmistunut 10/2022

Neljän laivapaikan peräportin levennys 

 • Satama valmistautuu entistä suurempien alusten tuloon ja leventää VF3, VG7, VG8 ja VE1 peräporttia, jotka ovat Saksaan suuntautuvan roro-laivaliikenteen käytössä.
 • Valmistui 2/22

 Väylän syventämishanke

 • Väyläviraston ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksien mukaisesti. Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
 • Ruopattavat maamassat läjitetään meriläjitysalueelle ja louhe käytetään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa, mm. Hernesaaren itäosan esirakentamisessa.
 • Rakentamisen aikaisia vaikutuksia seurataan hankkeen aikana vesilupien mukaisesti noudattaen ELY-keskuksen hyväksymiä tarkkailuohjelmia.
 • Hankkeelle on myönnetty EU-tukea. 
 • Lue lisää aiheesta Väyläviraston hankesivuilta.
 • Valmistui 11/2021
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

Tullin tarkastusrakennus Muuga-liikennettä varten

 • Tullin käyttöön rakennetaan tarkastusrakennus, joka palvelee Tallinna-Muuga reitin ajoneuvoliikennettä. 
 • Valmistui 3/2021

Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema

 • Ruokavirasto siirsi satamaa palvelevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman Vuosaaren satamaan. Helsingin Satama rakennutti rajatarkastusta varten toimitilat Vuosaaren sataman porttialueelle.  
 • Valmistui 12/2020

Aurinkovoimala Vuosaaren satamaan 

 • Vuosaaren satamaan asennettiin V6 ja V7-rakennusten katolle aurinkopaneeleja. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö pienentää suoraan sataman hiilijalanjälkeä, kun se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta. 
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistui 11/2020

Muuga-liikenteen lähtöselvityskenttä

 • Vuosaaren satamaan rakennettiin uusi lähtöselvitysalue Vuosaari-Muuga reitin matkustajille. Uusi reitti suljetun satama-alueen läpi laivaan on entistä merkittävästi lyhyempi ja turvallisempi.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta rahoitustukea. 
 • Valmistui 7/2020
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke

AP pistolaituri 

 • Vuosaaren satamaan rakennettiin AP pistolaituri Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön.
 • Hanke oli osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Pistolaiturin rakentaminen oli osittain EU:n TwinPort 3 investointihankkeen rahoittama. 
 • Valmistui 8/2019 
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke