Maamme ykkössatamana haluamme olla alamme edelläkävijä ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja yhteistyöhön päättäjien vaikuttajien ja viranomaisten kanssa. 

Ympäristöyhteistyötä teemme niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme mukana lukuisissa erilaisissa tutkimushankkeissa sekä Itämeren satamien ympäristöryhmässä, Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaasteessa, Satamaliiton ympäristötyöryhmässä ja useissa Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun ympäristöfoorumeissa. 

Helsingin Satama tekee aktiivista yhteistyötä myös kaupunginosayhdistysten kanssa. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ja seuraamaan toimintaamme: 

Itämerihaaste 

Helsingin Satama on aktiivinen toimija Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien 2008 käynnistämässä Itämerihaasteessa. Kampanjassa kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi ja haastoivat yhteistyöhön mukaan laajasti Itämerellä toimivia tahoja. 

Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Haaste tarjoaa verkostossa oleville kumppaneilleen myös mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä, oppia uusia toimintamalleja ja rakentaa siltoja erilaisten toimintakulttuurien välillä. 
Tutustu Itämerihaasteeseen tarkemmin Itämerihaasteen sivuilla. 

Ilmastokumppanien verkosto 

Helsingin Satama on sitoutunut ilmastokumppanuuteen Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston kanssa ja on määritellyt omat ilmastonmuutosta hillitsevät tekonsa.  

Lue lisää sataman sitoumuksesta Ilmastokumppanuuteen.   
Lue lisää Helsingin ilmastokumppaneista Helsingin kaupungin sivuilla. 

Suomen Satamaliitto 

Suomen Satamaliitto ry on vuonna 1923 perustettu toimialajärjestö, joka haluaa parantaa satamien toimintaedellytyksiä tuomalla päättäjien tietoon satamien näkemyksiä sekä Suomessa että Euroopassa. Satamaliitto on edustettuna monissa satamien, meriliikenteen ja liikennepolitikan kysymyksiä käsittelevissä toimielimissä. 

Helsingin Satama Oy on Satamaliiton jäsenyhteisö ja meillä on edustus Satamaliiton kaikissa työryhmissä, ympäristötyöryhmässä, satamaturvallisuustyöryhmässä sekä raideasioiden ryhmässä. 
Tutstu Satamaliittoon tarkemmin.  

Baltic Port Organization (BPO) 

Järjestön päätavoite on parantaa Itämeren alueen merenkulkuliikenteen kilpailukykyä nostamalla satamien tehokkuutta, markkinoimalla Baltian aluetta logistiikan strategisena keskuksena sekä kehittämällä satamien ja muiden liikennekeskusten välistä infrastruktuuria. Helsingin Satama kuuluu BPO:n Environment Working Group -työryhmään. 
Tutustu BPO:hon tarkemmin. 

European Sea Ports Organisation (ESPO) 

European Sea Ports Organization -järjestössä (ESPO), joka edustaa Euroopan merisatamia ja tuo satamien näkemykset EU:n päätöksentekoon.  Suomen Satamaliitto on järjestön jäsen, ja vahvasti mukana vaikuttamassa mm. EU:n satamapalvelulain, alusjätedirektiiviin, raidesääntelyn ja satamien turvallisuussääntelyn valmistelussa.  
Tutustu ESPO:on tarkemmin.