Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Haluamme omalta osaltamme viedä eteenpäin koko satamatoimialaa sekä kannustaa käytettävissä olevilla keinoillamme yhteistyökumppaneitamme vähentämään omia ympäristövaikutuksiaan.

Kestävät investoinnit

Helsingin Satama on merkittävä rakennuttaja ja infrastruktuurin ylläpitäjä. Rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pienennämme merkittävästi sataman toimintojen aiheuttamia negatiivisia ilmastovaikutuksia. 

Tavoitteena on, että Satamassa pystytään jatkossa arvioimaan niin kutsuttu hiilipiikki eli uudisrakentamisen vaatimien materiaalien louhinnasta, kuljetuksesta ja itse rakentamisesta muodostuvien päästöjen aiheuttamat ilmastohaitat. Hiilipiikkiarviot vaikuttavat oleellisesti Sataman tulevaisuuden investointipäätöksentekoon.

Vastuullinen hankinta

Helsingin Satama edistää kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa yhteistyössä asiakkaidensa ja alihankkijoidensa kanssa. Hankintaprosessia kehitetään niin, että ympäristökriteerit ja hankinnoista aiheutuva hiilijalanjälki on entistä helpompi ottaa huomioon. 

Lisäksi Helsingin Satama tekee yhteistyötä sopimuskumppaniensa kanssa, jotta näiden toiminta kehittyisi entistä vastuullisempaan suuntaan. 

Vastuullisuusraportointi

Vuosikertomus 2023

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Satama Oy:n 2023 vuosikertomukseen