Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet

Aluevalaistuksen parantaminen

 • Satamakenttien aluevalaistusta parannetaan Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Samalla siirrytään energiatehokkaaseen LED-valaistukseen.
 • Käynnissä
 • Valmistuminen arviolta 6/2024

Äskettäin valmistuneet hankkeet

Pysäköintialueen rakentaminen Makasiinirantaan

 • Puretun Makasiiniterminaalin paikalle rakennettiin uusi 139 paikan pysäköintialue.
 • Valmistui 11/2023

Makasiiniterminaalin purku

 • Makasiiniterminaali Eteläsatamassa on tullut käyttöikänsä päähän ja se puretaan.
 • Valmistui 9/2023

Sähköautojen latauspaikkojen lisääminen

 • Vuosaaren satamaan sekä keskustasatamiin lisätään yhteensä 38 latauspaikkaa sähköautoille.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saatiin ARA:n Työpaikkojen latauspisteavustusta.
 • Valmistui 3/23

Satamatalon ja terminaalirakennusten energiatehokkuuden nosto

 • Länsiterminaali 2:lla, Katajanokan terminaalilla, Olympiaterminaalilla ja Helsingin Sataman pääkonttorilla Satamatalolla optimoidaan ja tehostetaan kiinteistöjen energiankäyttöä. Olympiaterminaalin katolle asennetaan aurinkovoimalaitos ja lisäksi rakennusten kaukolämmön talteenoton tehokkuutta parannetaan, ilmanvaihtokoneita uusitaan ja liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja valaistuksen vaihtamista ledeihin jatketaan.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Hankkeeseen saatiin Business Finlandin Energiatukea
 • Olympiaterminaalin osalta valmistui 11/22
 • Satamatalon osalta valmistui 12/22

Olympiaparkin remontti

 • Olympiaterminaalin pohjakerroksen Olympiaparkin pysäköintitilaa kunnostettiin. Nosto-ovia uusittiin, valaistusta parannettiin, ja tilaan asennettiin ilmalämpöpumppuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Hanke paransi Olympiaparkin käyttömukavuutta ja laski tilan energiankulutusta.
 • Valmistui 10/2022

Olympiaterminaalin lähtöaulan remontti

 • Matkustuskokemus parani, kun terminaalin lähtöaulaa ja sen merinäköalaa avarrettiin. Remontti paransi aulan toimivuutta, kun osa palvelutiskeistä sekä vanhat tullin tarkastustilat purettiin. Samalla ravintolatiloja laajennettiin. Lipuntarkastuksen portit sekä niiden järjestelmät uusittiin vastaamaan jo muissa satamanosissa käytössä olevia.
 • Valmistui 5/2022

Maasähköliitännät laivapaikalle EO2

 • Helsingin Satama rakensi Olympiaterminaalille uuden maasähköliitännän laivapaikalle EO2.
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen. Maasähköllä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä.
 • Hanke on osa Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta tukea.
 • Valmistui 6/2021
Logo: Euroopan unionin osittain rahoittama hanke