Helsingin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Helsingin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti.

Helsingin Sataman vaatimukset palveluntarjoajiltaan ja niiden alihankkijoilta: 

Jätteiden vastaanotto

Jätteiden vastaanottopalveluiden nykyinen sopimus kilpailutetaan seuraavan kerran aikaisintaan vuonna 2025 ja viimeistään 2027. Vähimmäisvaatimukset julkaistaan kilpailutusten yhteydessä.

Osa linjaliikenteen aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella.

Toiminta-alue

Katso tekniset kartat