Vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta tai ainetta sisältänyttä tyhjää, puhdistamatonta pakkausta ja kuljetussäiliötä, joka räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä tai muun sellaisen ominaisuuden vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetusten takia satamille on tehty ulkoinen pelastussuunnitelma. Sen on laatinut Helsingin Pelastuslaitos yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Suunnitelmassa on määritelty toimenpiteet, joilla voidaan rajata ja hallita mahdolliset onnettomuudet ja niiden seuraukset. Pelastussuunnitelmiin voit tutustua tarkemmin Helsingin Pelastuslaitoksen nettisivuilla. https://pelastustoimi.fi/helsinki/palvelut/pelastustoiminta/ulkoiset-pelastussuunnitelmat

Ennakkoilmoitus

Vaarallisten aineiden kuljetuksista tehdään aina ennakkoilmoitus Helsingin Sataman vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmään.

Vaarallisten aineiden kuljetuksista tehdään aina ennakkoilmoitus Helsingin Sataman vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmään. Ilmoitusjärjestelmään tulee aluksi rekisteröityä käyttäjäksi.

Laivaajan tai lastinantajan on annettava satamanpitäjälle ja toiminnanharjoittajalle tiedot vaarallisista aineista ja määristä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen satama-alueelle toimittamista.

Ennakkokysely

Järjestelmä muodostaa ennakkoilmoituksen perusteella Ennakkokyselyn, kun kuljetetaan erityisen vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai suuria vaarallisten aineiden määriä. Näiden kuljetusten yhteydessä on varauduttava mahdollisiin rajoituksiin tai erikoisjärjestelyihin, kuten suoriin jatkokuljetuksiin.

Ennakkokysely tulee tehdä ja lupa saada ennen kuin tavaraerä lastataan laivaan.
Kysely tulee tehdä viimeistään laivan saapumista edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä.

Ennakkokysely välitetään automaattisesti Helsingin Sataman turvallisuustarkastajalle. Asiakas saa päätöksen sähköpostitse.

  • Kysy järjestelmän käyttöopastusta: Va-info(at)portofhelsinki.fi