Vuosaaren sataman suljetulla satama-alueella liikkuminen edellyttää ajoneuvoliikenteeltä aina kulkulupaa. Jalankulku ja kevyt liikenne suljetulla satama-alueella on kielletty. Satamaan pyrkivän ja alueella liikkuvan on pyydettäessä esittävä henkilöllisyystodistus ja syy satama-asiointiin. 

Terminaalialueiden turvallisuudesta ja liikkumisesta alueilla vastaavat kyseisten terminaalien operaattorit.  

  • Varustamot ja satamaoperaattorit myöntävät kulkulupia omalle rahtiliikenteelleen. Lisäksi lupia myöntää Helsingin Satama. 
  • Kulkuluvan vai saada vain, jos on suorittanut onnistuneesti kuljettajaperehdytyksen. 

Portit satama-alueelle

  • Raskas liikenne suljetulle satama-alueelle kulkee A-portin kautta (avoinna ympäri vuorokauden).
  • Huoltoliikenne (henkilö-, paketti- ja jakeluautoliikenne) kulkee huoltoportin, B1- portin kautta (avoinna klo 6.00 – 22.00).
  • Matkustajaliikenne suljetulle satama-alueelle kulkee B2-portin tai Hansaterminaalin kautta.

Liikennesääntöjä satama-alueella

  • Vuosaaren satama-alueella siirrytään alueelta toiselle ainoastaan merkittyjä liikenneväyliä pitkin.
  • Satamassa liikkuvan henkilöauton katolla pitää olla keltainen huomiovilkku.
  • Laiturialueella pyydetään kulkemaan keskellä kulkuväyliä.
  • Ajo nostureiden työskentelyalueelle tai työskentely nostettavan taakan alla on kielletty.
  • Yleinen nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/ h, poikkeuksena porttialue A, jossa rajoitus on 20 km/ h.

Henkilökohtainen suojavarustus

Satama-alueella noudatetaan työsuojelumääräysten mukaisia suojavarusteita ja CE-merkittyä, näkyvää varoitusvaatetusta. Vuosaaren suljetulla satama-alueella käytetään suojakypärää (CE EN 397), silloin kun alueella on putoavien esineiden vaara.

Operaattorien omat alueet

Satamaoperaattorit hallinoivat omia toiminta-alueitaan. Näille lastinkäsittelyalueille on kaikki muu liikenne kielletty.

Aluevalvonta

Vuosaaren suljetulla satama-alueella on käytössä alueen kattava tallentava kamera- ja videovalvontajärjestelmä ja säännöllinen kiertovartiointi. Satama-alueen valvonta hoidetaan Port Infosta.

Port Info, 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794

Vuosaaren satama, suljettu
satama-alue ja logistiikka-alue

Näytä kuva suurempana