Öljyinen jäte konehuoneesta, musta ja harmaa jätevesi sekä kiinteät jätteet sisältyvät alusjätemaksuun.

Alusjäteilmoitus

Aluksen tulee lähettää asianmukaisesti täytetty alusjäteilmoitus Helsingin Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista.

Kuitenkin

 • Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua viikonloppuna tai maanantaina, tulee alusjäteilmoitus lähettää edeltävään perjantaihin kello 15 mennessä.
 • Jos alus tarvitsee jätteiden vastaanottopalvelua pyhäpäivänä tai sitä seuraavana päivänä, alusjäteilmoitus tulee lähettää pyhäpäivää edeltävänä päivänä kello 15 mennessä.

Alusjäteilmoituksen perusteella Helsingin Satama järjestää paikalle jätehuoltoyrityksen noutamaan jätteet.

Avaa ja täytä alla oleva lomake, tallenna se ja lähetä:
Passenger ports: Shipservice(at)portofhelsinki.fi
Vuosaari Harbour: Supervisor.Vuosaari(at)portofhelsinki.fi

Alusjätteiden toimituksesta vapautettu alus

Mikäli merenkulkuviranomaiset ovat vapauttaneet aluksen alusjätteen pakollisesta toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta:

 • Ilmoita Helsingin Satamalle, että aluksella on vapautus.
 • Jos varustamolla on omia jäteastioita satama-alueella, varustamo huolehtii, että jokaisessa jäteastiassa on merkitty käytetyn jätehuoltoyrityksen yhteystiedot.
 • Säilö vaarallinen jäte (pilssiöljy, kiinteä öljyinen jäte, akut ja paristot, maalit, liuottimet) tiiviiseen, kannelliseen, lukittuun ja merkittyyn astiaan. Kaikki nestemäinen ongelmajäte tulee sijoittaa astiaan, jossa on joko korotetut reunat tai keräysjärjestelmä.
 • Pidä alue puhtaana.
 • Pidä kaikki jäteastiat puhtaana.

Öljypitoinen jäte ( 20 m3 sisältyy alusjätemaksuun)

Öljyinen jäte kerätään aluksesta säiliöautoon. Pumppausnopeuden on oltava vähintään 5 m³/h, eikä kertaerän määrä saa olla yli 40 m³. Aluksen täytyy separoida pilssivesi ennen toimitusta. Sludgen vesipitoisuus saa olla enintään 70 %. Odotusaika ei saa ylittää 30 minuuttia.

Turvallisuusohjeet öljyisen jätteen pumppausta varten:

 • Letkujen tulee olla hyväkuntoiset ja riittävän pitkät.
 • Liittimet ja niiden kireys tulee tarkistaa.
 • Tehokas kommunikointi aluksen ja tankkiauton välillä tulee varmistaa.
 • Pumppausnopeudesta tulee sopia.
 • Aluksen ja säiliöauton tulee sopia hätätoimenpiteistä.
 • Säiliöauton kuljettajan tulee pysytellä auton lähellä koko ajan.
 • Paikalla tulee olla imeytysainetta.
 • Alueella ei saa tupakoida eikä tehdä avotulta pumppauksen aikana.

Vuodon sattuessa tulee toimia seuraavasti:

 • Pumppaus tulee keskeyttää välittömästi.
 • Yritä pysäyttää vuoto tai rajoittaa sitä.
 • Ilmoita Helsingin VTS-keskukseen (VHF-kanava 71 tai puh. +358 (0) 20 448 5385).
 • Tee tapauksesta raportti satamamestarille.

Mustat ja harmaat jätevedet (sisältyvät alusjätemaksuun)

Musta ja harmaa jätevesi pumpataan tai puretaan aluksesta suoraan kaupungin viemäriverkkoon. Sataman aluspalveluhenkilö kytkee letkun sovittuna ajankohtana. Aluksen tulee käyttää pumppaukseen omaa pumppuaan, ja aluksella on oltava valmius huuhdella letkut pumppauksen jälkeen. Letkuille suositellaan huuhtelua puhtaalla vedellä. Järjestelmän kapasiteetti on noin 80–100 m³/h.

Jäteveden vastaanottopalvelu tilataan alusjäteilmoituksella. Kts. alusjäteilmoituksen tekeminen.

Turvallisuusohjeet jätevesien pumppausta varten:

Ennen pumppausta:

 • Pumpattavan jäteveden laadusta (harmaa/musta vesi) tulee sopia.
 • Pumpattavan jäteveden määrästä tulee sopia.
 • Maksimipumppausnopeudesta tulee sopia.
 • Letkun huuhtelumenetelmästä tulee sopia.
 • Kaikki letkut ja liitännät tulee tarkistaa.
 • Turvallisuus- ja hätätoimenpiteistä tulee sopia.
 • Lukemat tulee tarkistaa.
 • Takaiskuventtiili tulee testata.

Pumppauksen jälkeen:

 • Lukemat tulee tarkistaa.
 • Letku ja putkisto tulee huuhdella.

Kiinteät jätteet

Kiinteillä jätteillä tarkoitetaan talousjätteitä ja muita vastaavia jätteitä, joita syntyvät aluksen tavanomaisessa käytössä.

Sekajäte (20 m3 sisältyy alusjätemaksuun)

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee selkeästi merkitä niiden sisältö.

Alus tyhjentää jätteensä jäteautoon tai, jos jätettä on vähän, laiturilla olevaan sekajäteastiaan. Odotusaika ei saa ylittää 30 minuuttia.

Lajiteltu jäte (20 m3 sisältyy alusjätemaksuun)

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee selkeästi merkitä niiden sisältö.

Jos aluksella on lajiteltu kiinteää jätettä, siitä on ilmoitettava satamalle alusjäteilmoituksen yhteydessä. Lajiteltu jäte noudetaan aluksen sivuportilta sovittuna ajankohtana.

Lajitteluohjeet:

Metallipakkausjäte

 • säilyketölkit
 • alumiinivuoat ja foliot
 • metallikannet
 • kruunu- ja kierrekorkit
 • juomatölkit
 • Ei maalipurkkeja, aerosoleja, akkuja tai muuta ongelmajätettä, kaapeleita tai tuubeja.

Lasipakkausjäte

 • tyhjät lasipullot
 • tyhjät lasipurkit
 • Ei kristallia, posliinia, keramiikkaa, ikkuna- tai peililasia, hehkulamppuja, pullonkorkkeja tai purkinkansia.

Pahvi

 • Ei paperia, märkää tai likaista pahvia, folioituja pakkauksia, styroksia tai muovia.

Puiset kuormalavat

 • Ei rikkinäisiä lavoja.

Puhtaat muovipakkaukset

Ruokajäte tai kansainvälinen ruokajäte (5 m3 sisältyy alusjätemaksuun)

Kaikki ruokajäte, joka on peräisin alukselta, joka käy reitillään EU:n ulkopuolisessa maassa, luokitellaan Kansainväliseksi ruokajätteeksi, joka on tautiriskin takia vaarallista jätettä (luokka 1). Tällainen jäte vaatii erikoiskäsittelyn. Odotusaika ei saa ylittää 30 minuuttia.

Lue lisää EY asetus 1774/2002

Kansainvälinen ruokajäte on

 • aluksen ruokajätettä
 • mitä tahansa sellaista jätettä, joka on ollut kosketuksissa ruoan tai ruokajätteen kanssa (esim. käärepaperi, pakkausjäte)

Kansainvälinen ruokajäte tulee aluksella lajitella erikseen. Jos sitä joutuu muun jätteen sekaan, kaikki tämä jäte tulee asetuksen mukaan käsitellä 1. luokan kansainvälisen ruokajätteen tapaan.

Jätepakkauksen mitat (leveys, syvyys, korkeus) enintään 1,2 m. Pakkauksiin tulee selkeästi merkitä niiden sisältö.

Jos EU:n ulkopuolella käyvä alus haluaa toimittaa kansainvälistä ruokajätettä Helsingin satamaan, tulee aluksen tehdä siitä ajoissa alusjäteilmoitus, jolloin Helsingin Satama järjestää jätteen vastaanoton ja asianmukaisen käsittelyn.

Kts. tämän sivun alusta ohjeet alusjäteilmoituksen tekemiseen

Vaarallinen jäte (nouto sisältyy alusjätemaksuun)

Vaarallista jätettä ovat mm. akut, paristot, loisteputket, maalit, liuottimet, valokuvausmateriaalit, kuivapesukemikaalit, lääkkeet ja röntgenmateriaalit.

Jos alus haluaa toimittaa vaarallista jätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus vaarallisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista.

Kts. tämän sivun alusta ohjeet alusjäteilmoituksen tekemiseen

Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Metalliromu (lisäveloitus)

Metalliromua ovat mm. metalliputket ja -kaapelit, vaijerit, hanat, helat, vetimet, naulat, metalliastiat, huonekalujen metalliosat sekä metalliset koneet ja laitteet.

Jos alus haluaa toimittaa metalliromua Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus metalliromun lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista.

Kts. tämän sivun alusta ohjeet alusjäteilmoituksen tekemiseen

Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Sähkö- ja elektroniikkajäte (nouto sisältyy alusjätemaksuun)

Sähkö- ja elektroniikkajätettä ovat mm. käytöstä poistetut tieto- ja viestintälaitteet, kodinkoneet, kulutuselektroniikka, valaisimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, tarkkailu- ja valvontalaitteet, myyntiautomaatit ja pelikoneet.

Jos alus haluaa toimittaa sähkö- ja elektroniikkajätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus sähkö- ja elektroniikkajätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista.

Kts. tämän sivun alusta ohjeet alusjäteilmoituksen tekemiseen

Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.

Pakokaasujen puhdistusjäte (lisäveloitus)

Jos alus haluaa toimittaa pakokaasujen puhdistusjätettä Helsingin satamaan, sen täytyy tehdä ilmoitus kyseisen jätteen lajista ja määrästä vähintään 24 tuntia ennen saapumista.

Kts. tämän sivun alusta ohjeet alusjäteilmoituksen tekemiseen

Helsingin Satama välittää aluksen tilauksen jätehuoltoyritykselle ja laskuttaa alusta syntyneiden kustannusten perusteella.