Helsingin Satama yhä Euroopan vilkkain matkustajasatama

21.01.2020
Uutiset

– Rahtivuosi 2019 ylsi lähes edellisen ennätyksen tasolle

Vuosi 2019 oli Helsingin Satamassa liikennemääriltään oivallinen. Laivamatkustajia sataman kautta kulki yhteensä 12,2 miljoonaa ja Helsingin asema Euroopan vilkkaimpana ulkomaanliikenteen matkustajasatamana säilyi. Linjaliikenne Tallinnan-reitillä oli edelleen erittäin suosittua, mutta vahvimmin kasvoi kansainvälisen risteilyliikenteen matkustajamäärät. Rahtiliikenteessä Suomen ulkomaankaupan tavarat virtasivat sataman kautta vaisun alkuvuoden jälkeen lähes edellisen ennätysvuoden tahtiin.  

Jo kolmen vuoden ajan Helsinki on ollut Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan yhteensä 12,2 miljoonaa laivamatkustajaa, mikä on prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. 

– Olemme tyytyväisiä, että laivamatkustuksen suosio kasvaa jälleen ja erityisesti kansainvälisen risteilyliikenteen 16 %:n kasvu ilahduttaa, summaa matkustajaliikenteen vuotta Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari

Kokonaismatkustajaliikenteen jakautuminen  Helsingin Satamassa 2019, kaavio

Säännöllisessä linjaliikenteessä laivamatkustajia kulki 11,6 miljoonaa, mikä on 0,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Suosituin, Helsingin ja Tallinnan välinen reitti kääntyi kasvuun. Sillä kulki viime vuoden aikana 8,9 miljoonaa matkustajaa (+0,8 %), mikä on lähes 77 % kaikista Helsingin Sataman linjaliikenteen matkustajista. Nopean ja tiheän laivaliikenteen ansiosta Helsinki ja Tallinna kehittyvät monelta osin yhteisenä kaksoiskaupunkina, jossa liikkuu paitsi matkailijat myös työvoima. Elinkeinoelämälle tällä on merkittävä vaikutus. 

Kuten aikaisempina vuosina Helsingin ja Tukholman välisen reitin matkustajamäärät pysyivät melko vakaalla tasolla. Reitillä kulki 2,3 miljoonaa matkustajaa (-1,2 %). Pietarin reitillä kulki lähes 200 000 matkustajaa, mikä oli 6,5 % edellisvuotta vähemmän. Helsingin ja Travemünden välillä liikkui 158 000 matkustajaa (+ 4,6 %).

Helsingin Sataman matkustajaliikenne 2007-2019, liukuma 12 kk
Linjaliikenteen matkustajista suurin osa kulkee Helsingin ja Tallinnan välillä. Tukholman reitin matkustajamäärät ovat olleet vakaita jo vuosia. 

Kovimmat kasvuluvut risteilyliikenteessä

Helsingin kansainvälinen risteilyliikenne ylsi vuonna 2019 uusiin ennätyslukuihin: risteilymatkustajia kaupungissa vieraili kaikkiaan 603 500, mikä ylitti edellisen vuoden peräti 16 prosentilla. 

Aluskäyntejä tehtiin risteilykauden aikana 303 (+6 %), ja ensimmäistä kertaa määrä ylitti 300:n rajapyykin. 

Rahtiliikenne hyvässä vauhdissa – konttiliikenne vahvaa

Helsingin Sataman kautta kulki vuonna 2019 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä laski 2% edellisestä ennätysvuodesta. 

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2019 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 11,7 miljoonaa tonnia (+0,5 %). 

Kokonaistavaraliikenteen jakautuminen Helsingin satamassa 2019, kaavio

– Vuosi alkoi rahtiliikenteen osalta mm. alusten telakointien takia varsin vaisusti, mutta kuljetetun tavaran määrät palasivat vähitellen lähes edellisvuoden tasolle. Loppuvuoden liikennemääriä painoi mm. merimiesunionin tukilakon vaikutukset. Kuitenkin yksiköidyn tavaraliikenteen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta, vaikka markkinat hiljenivät, kuvaa Haapasaari monia liikenneheilahteluja sisältänyttä vuotta.

Rekkoja ja perävaunuja Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 600 600 yksikköä (-0,4 %), mikä vastaa 7,5 miljoonaa tonnia rahtia (-1,3 %).

Konttiliikenne jatkui edelleen vahvana. Sen osuus yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 36,1%. Konttiliikenteen määrä vuonna 2019 oli 533 810 TEU* (+3,9 %), mikä on 4,2 miljoonaa tonnia tavaraa.

Helsingin Sataman yksiköity tavaraliikenne 2007-2019, liukuma 12 kk

Yksiköidystä liikenteestä oli tuontia 46,3 %, mikä vastaa 5,4 miljoonaa tonnia (- 0,6 %) tavaraa ja vientiä 53,7 %, kaikkiaan 6,3 miljoonaa tonnia (+1,4 %). Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet. Kolme tonneissa suurinta kauppakumppanimaata olivat suuruusjärjestyksessä kuten edellisenäkin vuonna Viro, Saksa ja Alankomaat. Tallinnan suunnan rahtiliikenne oli 4,5 miljoonaa tonnia (+2,3 %). 

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalkaa pitkä merikontti

Lisätiedot:
Ville Haapasaari, toimitusjohtaja, Helsingin Satama Oy
p. +358 9 310 33500
ville.haapasaari(at)portofhelsinki.fi

Helsingin Sataman liikennetilastot

Helsingin Sataman rekkaliikenteen hintaohjaus toiminut toivotulla tavalla