Helsingin Sataman myöntämät luvat

Toimenpidelupahakemus ja ohjeet

Toimenpidelupalomake sisältää hakemuksen seuraaviin luvanvaraisiin töihin; tulityö-, katto- ja vedeneristystyöt, sukellustyö- ja kaivuutyöluvat. Lisäksi lomakkeella voi hakea perehdytystä tai muuta erikseen nimettyä työlupaa. 

Hakemus täytetään aina ennen työn aloittamista.

Täytä hakemus huolellisesti. Lomake ohjautuu lähettämisen jälkeen Helsingin Sataman yhteyshenkilölle käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Töiden tekeminen satama-alueella vaatii aina kirjallisen luvan.

Toimenpidelupahakemus

 

Kulku- ja pysäköintiluvat

Kulkuluvat matkustajasatamissa

Kulkuluvat Vuosaaren satamassa

Venekilpailut ja purjehdusluvat

Haetko lupaa Helsingin Satama Oy:n vesialueella järjestettävään tapahtumaan tai haluatko tehdä ilmoituksen Helsingin vesialueella järjestettävästä tapahtumasta? Käytä tätä lomaketta: