Avustettavat matkustajat

Haluamme turvata kaikille samat mahdollisuudet laivamatkailuun. Satamassa terminaalinpitäjä auttaa sinua satamassa toimimisessa ja laivaan siirtymisessä. Laivalla matkan aikana apua antaa laivayhtiö.

Avustamispalvelu on ilmaista

Avustamispalvelu on tarkoitettu matkustajille, joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia, näkö- ja kuulovammaisille, iäkkäille matkustajille, tilapäisesti liikuntarajoitteisille ja kaikille, jotka tarvitsevat erityisapua. Avustamispalvelu on ilmaista.
Avustettavalla matkustajalla voi olla mukanaan enintään kaksi matkatavaraa, joiden yhteispaino ei ylitä 35 kg.

 1. Kerro avuntarpeestasi jo matkaa varatessa, mutta viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä matkatoimistolle tai varustamolle. Jos et ole ilmoittanut avuntarpeesta ennakkoon, sinua pyritään auttamaan niin, että voit matkustaa. Kuitenkaan kaikkia toiveita ei tällöin välttämättä voida toteuttaa.
   
 2. Kutsuplusmerkki
  Saavuttuasi satamaan ilmoittaudu kutsupisteellä tai lähtöselvityksessä varustamolta saamiesi ohjeiden mukaan, viimeistään 60 minuuttia ennen aluksen ilmoitettua lähtöaikaa. Ota kutsupisteeltä kutsupuhelimella yhteys avustamispalveluun. 

  Kaikissa Helsingin Sataman matkustajaterminaalissa on kutsupisteet terminaalien sisääntuloauloissa. Tunnistat kutsupisteen sinipohjaisesta kuvamerkistä, jossa on avustaja ja pyörätuolilla kulkeva matkustaja.

  Katso myös palvelukartat matkustajaterminaaleista. Kartoissa on merkitty kutsupisteiden sijainnit.  
   
 3. Koulutettu avustajamme tulee paikalle ja avustaa sinua terminaalissa: 
  •    satamassa kutsupisteestä lähtöselvitykseen ja turvatarkastukseen siirtymisessä 
  •    laivaan nousemisessa ja sieltä poistumisessa
  •    matkatavaroiden kuljettamisessa alukseen ja pois
  •    maahantulo- ja tullipisteisiin siirtymisessä
  •    WC-tiloihin siirtymisessä
  •    liikkumisen apuvälineiden käsittelyssä ja kuljettamisessa
  •    vaurioituneiden tai kadonneiden liikkumisen apuvälineiden tilapäisessä korvaamisessa sopivilla välineillä
  •    hyväksyttyjen avustajakoirien maahuolinnassa ja aluksessa kuljettamisessa. Avustajakoirat kulkevat opastettavan mukana aina maksutta.
   
 4. Laivan saapuessa satamaan sinut haetaan aluksesta infopisteeltä ja saatetaan terminaalin kutsupisteelle. 

Palautteet ja valitukset

EU:n asetus laivamatkustajan oikeuksista astui voimaan 18.12.2012. Asetus velvoittaa satamia ja laivayhtiöitä järjestämään vammaisten ja liikuntarajoitteisten ja muiden erityisapua tarvitsevien matkustajien avustamispalvelun.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1177/2010

Avustamispalvelua koskevat palautteet ja valitukset on tehtävä varustamolle tai satamalle 2 kuukauden kuluessa matkasta.

•    Helsingin sataman terminaaleja koskevaa palautetta voit antaa palautelomakkeella..
•    Laivayhtiöitä koskevaa palautetta voit antaa varustamoiden internetsivujen kautta.
•    Voit valittaa asiasta edelleen Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), jos sataman tai varustamon palaute ei vastaa odotuksiasi.

Varustamoiden avustettavat matkustajat -sivut

TallinkSilja Oy

Viking Line

Eckerö Line  

Finnlines  

Lisätietoa matkustajien oikeuksista antaa

Matkustajaliiketoiminnan koordinaattori, Helsingin Satama Oy
Leonard Sannemann
Puh. +358 40 518 4068
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi

Muita matkustajaterminaalien palveluja

Kaikki Helsingin Sataman matkustajalaivaterminaalit soveltuvat liikuntarajoitteisille.

•    Invapysäköinti
•    Inva WC:t
•    Avustamispalvelu ja kutsupiste
•    Hissit

Katso myös:
Palvelukartat matkustajaterminaaleista. Kartoissa on merkitty kutsupisteiden sijainnit.  
Länsiterminaali 2 sanakartat  
Katajanokan terminaalin sanakartta
Kartat matkustajasatamien pysäköintipaikoista

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella voi pysäköidä maksutta merkityille pysäköintipaikoille sataman ulkopysäköintialueella.

Kaikilla Helsingin Sataman laivaterminaaleilla invapaikat ovat merkitty pysäköintialueilla terminaalia lähimpiin ruutuihin. Paikat löytyvät seuraamalla pysäköintiopasteita.