Avustettavat matkustajat

Haluamme turvata kaikille samat mahdollisuudet laivamatkailuun.

Matkustajaterminaalien palvelut

 • Invapysäköinti
 • Inva WC:t
 • Avustamispalvelu ja avustettavien saapumispisteet
 • Kutsupisteet
 • Hissit
 • Neuvontapiste

Palvelukartat matkustajaterminaaleista. Kartoissa on merkitty kutsupluspisteet.  
Länsiterminaali 2 sanakartat  
Kartat matkustajasatamien pysäköintipaikoista

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella voi pysäköidä maksutta merkityille pysäköintipaikoille sataman ulkopysäköintialueella.

Länsiterminaali 2 invapaikat ovat merkitty pysäköintialueilla terminaalia lähimpiin ruutuihin. Paikat löytyvät seuraamalla Terminaali T2 pysäköintiopasteita maastossa.

Avustamispalvelu on ilmaista

Avustamispalvelu on tarkoitettu matkustajille, joiden liikuntakyky on rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia, näkö- ja kuulovammaisille, iäkkäille matkustajille, tilapäisesti liikuntarajoitteisille ja kaikille, jotka tarvitsevat erityisapua

 1. Kerro avuntarpeestasi jo matkaa varatessa, mutta viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä matkatoimistolle tai varustamolle.
   
 2. Saavuttuasi satamaan ilmoittaudu kutsupisteellä tai lähtöselvityksessä varustamolta saamiesi ohjeiden mukaan, tai viimeistään 60 minuuttia ennen aluksen ilmoitettua lähtöaikaa. Kutsupisteeltä saat yhteyden avustamispalveluun.
   
 3. Kutsun saatuasi koulutettu avustajamme tulee paikalle ja avustaa lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa sekä porttialueella aina laivaan asti.
   
Kutsuplusmerkki
Tunnistat kutsupisteen sinipohjaisesta kuvamerkistä, jossa on avustaja ja pyörätuolilla kulkeva matkustaja.

Kutsupisteet avustusta tarvitseville

Kaikissa Helsingin Sataman 5 matkustajaterminaalissa on kutsupisteet, jotka ovat terminaalien sisääntuloauloissa.

Satamaan saavuttuaan avustettava henkilö ilmoittautuu kutsupisteellä tai lähtöselvityksessä varustamolta saamiensa ohjeiden mukaan tai viimeistään 60 minuuttia ennen aluksen ilmoitettua lähtöaikaa. Kutsupisteeltä saa yhteyden avustamispalveluun.

Palautteet ja valitukset

EU:n asetus laivamatkustajan oikeuksista astui voimaan 18.12.2012. Asetus velvoittaa satamia ja laivayhtiöitä järjestämään vammaisten ja liikuntarajoitteisten ja muiden erityisapua tarvitsevien matkustajien avustamispalvelun.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1177/2010

Palautteet ja valitukset on tehtävä 2 kuukauden kuluessa matkasta varustamolle tai satamalle.

 • Helsingin sataman terminaaleja koskevaa palautetta voit antaa palautelomakkeella
 • Laivayhtiöitä koskevaa palautetta voit antaa varustamoiden internetsivujen kautta
 • Voit valittaa asiasta edelleen Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), jos sataman tai varustamon palaute ei vastaa odotuksiasi.

Varustamoiden avustettavat matkustajat -sivut

TallinkSilja Oy

Viking Line

Eckerö Line

Finnlines

Lisätietoa matkustajien oikeuksista antaa

Turvallisuuspäällikkö
Eero Laaksonen
Puh. +358 9 310 33848
+ 358 40 514 6208 
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi