Kulunvalvonta Matkustajasatamissa

Liikkuminen suljetulla satama-alueella Länsisatamassa, Eteläsatamassa sekä Katajanokan satamassa on aina luvanvaraista. Varustamot myöntävät kulkulupia omalle rahtiliikenteelleen. Lisäksi lupia myöntää Helsingin Satama.

Alueelle saapuvan tai alueella liikkuvan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Kulkuluvat

Tunnistaminen

Turvatoimialueella liikkuvat henkilöt pitää kantaa näkyvillä kuvallista henkilökorttia ja käyttää oman yrityksensä tunnuksin varustettua huomioväristä työasua tai vähintään huomioväristä turvaliiviä.

Huoltoliikenne ja tavarantoimitukset aluksiin

Katajanokan satamassa tavarantoimittajat esittävät portilla kulkulupansa. Eteläsatamassa ja Länsisatamassa kulkua valvotaan tunnistamalla ajoneuvon rekisterikilvet. Kulkuluvan myöntää se taho, jonka luokse tavarantoimittaja on menossa asioimaan.
Menettelytavat tavaran viemisestä alukseen saattavat vaihdella varustamokohtaisesti. Kuljettajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Satamaan saapuvat alukset

Trafin (Liikenteen turvallisuusviraston) antamien määräysten mukaan alus tai sen valtuuttama edustaja toimittaa saapuvaa alusta koskevat tiedot ennakkoon Portnet-järjestelmään.

Satamiin saapuvat alukset vastaavat itse kulunvalvonnasta turvatoimialueen ja aluksen välillä.

Risteilyaluksia koskevat erityismääräykset

Risteilyalukset kiinnittyvät Helsingin satamassa viiteen eri paikkaan. Kullakin laiturialueella on oma turvatoimialueensa.

Kartta kansainvälisten risteilyalusten laituripaikoista 

  • Portteja valvotaan risteilyaluksen ollessa laiturissa. Pääsy alukselle tai aluksen luo vaatii kulkuluvan.
  • Tavarantoimittaja osoittaa asianmukaisella asiakirjalla oikeuden päästä alueelle. Toimituksen oikeellisuus varmistetaan tarvittaessa aluksen turvahenkilöltä.
  • Linja-autot pääsevät alueelle matkajärjestäjän vartiointiliikkeelle tekemän ennakkoilmoituksen perusteella.

Merimiehet

Merimiesten kulku alukselta ja alukselle pyritään tekemään joustavaksi.

  • Matkustajaterminaaleja käyttävien alusten henkilökunta kulkee terminaalin kautta merkittyä reittiä, ellei asiasta ole muuta sovittu Helsingin Sataman ja viranomaisten kanssa.
  • Miehistön jäsenet todistavat henkilöllisyytensä turvatoimialueen portilla tai terminaalissa. Mikäli turvatasoa joudutaan nostamaan, henkilökuntaan kuuluminen tarkistetaan portille toimitetusta miehistöluettelosta.
  • Aluksen leimalla varustettu henkilökortti voidaan hyväksyä osoituksena aluksen henkilökuntaan kuulumisesta.
  • Merimiesten omaiset voivat vierailla aluksilla. Vieraasta ilmoitetaan etukäteen turvatoimialueen portille.

Satamaturvallisuus ja luvat

Turvallisuuspäällikkö
Eero Laaksonen
Puh. +358 9 310 33848
+ 358 40 514 6208

etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi

Lupapalvelut
Puh. +358 9 310 33615
port.luvat(at)portofhelsinki.fi

Kulunvalvonta Vuosaaren satamassa