Turvallisuus

Helsingin Sataman toimintaa satama-alueilla ohjaa kansainvälinen ja kansallinen ISPS-säännöstö, joka edellyttää, että satama-alueella kaikki liikkuminen on luvanvaraista ja valvottua lukuun ottamatta avointa satama-aluetta ja yleisiä tiloja. Lisäksi toimimme sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien mukaan.

Kulkuluvat, työturvallisuusohjeet ja liikennesäännöt koskevat kaikkia suljetulla satama-alueella työskenteleviä ja ajoneuvoilla liikkuvia.

Turvatoimenpiteillä ja riskien jatkuvalla arvioinnilla varmistamme matkustajien, rahdin ja satamissa työskentelevien henkilöiden turvallisuuden ja sujuvan asioinnin satama-alueella.

Turvallisuusperehdytys

Jokaisen satamassa työtä tekevän on noudatettava sataman turvallisuusohjeita. Alla olevasta linkistä pääset suorittamaan noin 25 minuuttia kestävän verkkoperehdytyksen, jossa käydään läpi keskeiset turvallisuusasiat, jotka jokaisen satama-alueella liikkuvan ja työskentelevän on hyvä tietää. Verkkoperehdytys ei korvaa sataman kirjallista turvaopasta.

Tee turvallisuusperehdytys

Tutustu Helsingin Sataman turvaoppaaseen

ISPS-säännöstö parantaa meriliikenteen ja satamien turvallisuutta

Euroopan Unionin alueen satamissa noudatetaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ISPS-säännöstöä (International Ship and Port Facility Security Code). Säännöstön perusteella satamiin on perustettu turvatoimialueet, joilla kulku ja liikennöinti on sallittu ainoastaan kulkuluvalla.

LNG-tankkauksen turvallisuusohjeet

Helsingin Satama haluaa osaltaan edesauttaa LNG:n käytön yleistymistä meriliikenteessä. Satama on laatinut LNG-turvallisuusoppaan yhdessä SSPA-konsulttiyhtiön ja viranomaisten kanssa. Oppaassa kerrotaan selkeästi ja käytännön tasolla minimivaatimukset varustamoille ja LNG-toimittajille, jotka haluavat bunkrata LNG:tä Helsingin Satamassa.

Turvallisuuspäällikkkö
Eero Laaksonen
Puh. +358 9 310 33848
GSM. + 358 40 514 6208
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi