Vuosaaren satama

Vuosaaren tavarasatama palvelee kontti- ja roroliikennettä. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset merelle ja Kehä III –tien kautta päätieverkkoon.

Junakuljetuksissa käytetään Keravalla pääradalta yhdistyvää satamarataa, joka johtaa suoraan Vuosaaren sataman laitureille ja terminaaleille.

Osoite: Gatehouse, Komentosilta 1

Satamassa palvelevat yritykset

Port Info

Suljetun satama-alueen alue- ja kulunvalvonta hoidetaan Port Infossa (V8). Siellä tapahtuu myös rekkojen manuaalinen tunnistus niiden ajoneuvojen osalta, joita automaattinen järjestelmä ei ole pystynyt tunnistamaan. Lastiin liittyvät asiakirjat ja kulkuluvat hoidetaan Gatehousessa operaattoreiden palvelupisteissä.
Port Info palvelee 24 h/vrk puh. +358 9 310 33 794.

Porttialueen pohjoisosa (Satamatie)

Porttialueen pohjoisosasta löytyvät seuraavat palvelut: rekisterikilpien pesupaikat, diesel-pisteet (Neste, Shell, Teboil, St1), pysäköintialueet P3 (24 h) ja P4 (4 h), grillikioski ja Alepa.

Porttialueen eteläosa, porttialue A (Harbour Road In)

Gatehousessa sijaitsevat mm.: satamaoperaattoreiden palvelupisteet (asiakirjat, kulkuluvat), tullin toimipiste, Helsingin Satama Oy ja ravintola.

Gatehousessa asiointia varten on satama-alueelle ajaville rekoille varattu alue P1 (max 2 h). Muita Gatehousessa asioivia kuljettajia palvelee alue P2 (2 h).
Lähistöllä on P3 (24 h) paikoitusalue.

Rahtarinkadun huolto- ja korjaustoiminta-alue

Rahtarikadulla huolto- ja korjauspalveluja tarjoavat Portsari ja Speed.

Tulli

Mikäli satama-alueelle ajavalle rekalle on määrätty tullikäynti, opasteet ohjaavat rekan tunnistuksen yhteydessä tullitoimistoon. Tullin toimipiste Gatehousessa palvelee myös logistiikka-aluetta, jossa hoidetaan tuonti- ja vientitullauksia, passituksia sekä logistiikka- ja yritysalueen varastoja.

Suuryksikköjen selvityspiste

Porttialue A:lla sijaitsevassa V6-rakennuksessa on suuryksikköjen selvityspiste.
V6 palvelee maahan saapuvaa raskasta liikennettä ja Gatehousen kiinni ollessa myös maasta lähtevää liikennettä.

Pysäköinti

Hansaterminaalin lähestyminen ja pysäköinti

Vuosaaren satamassa asiointiin ja raskaan liikenteen odotuksiin on varattu seuraavat alueet:

  • P1 - Gatehouse asiointi (max 2 h), suljetulle satama-alueelle menevät rekat.
  • P2 - Gatehouse asiointi (max 2 h), logistiikka-alueelle menevät rekat ja nupit.
  • P3 - Rekkojen pitkäaikainen odotusalue (24 h) satamaliikenteen ajoneuvoille.
  • P4 - Rekkojen lyhytaikainen odotusalue (4 h) satamaliikenteen ajoneuvoille.
  • P7 - Gatehouse asiointi, ensimmäinen 30 min ilmainen, seuraavat tunnit 2€/tunti (maksuautomaatti)
  • P8 - Pysäköintitalo (maksullinen)
  • P10 - Logistiikka-alueen (2 h) asiointipaikat.

Logistiikka-alueet N ja S

Vuosaaren satamassa on logistiikka-alueet N ja S logistiikkapalveluja tarjoaville yrityksille.

Logistiikka-alueella N sijaitsee terminaalit A-D ja niissä toimivat mm.

Logistiikka-alueelle S sijoittuu Nurminen Logistics Oyj:n terminaalialue.

Logistiikka-alueen rekkaliikenne

Logistiikka-alue sijaitsee aivan suljetun satama-alueen vieressä ja sillä on oma kulunvalvontajärjestelmä.
Pääreitti logistiikka-alueelle kulkee Satamakaaren kautta.
Opasteet ohjaavat logistiikka-alueella liikkumista.