Helsingin Sataman rekkaliikenteen hintaohjaus toiminut toivotulla tavalla

raskasta liikennettä Vuosaaren satamassa

Helsingin Satama otti vuoden 2019 alussa käyttöön hinnoittelumallin, jonka tavoitteena oli ohjata rekkaliikennettä ruuhka-aikoina keskusta-alueen ulkopuolisiin satamiin. Mallin ollessa käytössä Vuosaaren rekkaliikenne on kasvanut 33 prosenttia ja keskustan satamaosien liikenne on vähentynyt 4 prosenttia. Uudessa hinnoittelumallissa rekat saavat alennusta, mikäli käyttävät Vuosaaren satamaa, ja keskustan satamien rekkaliikenteen maksuja korotetaan päivän ruuhkaisimpina aikoina.

Helsingin Sataman rekkamaksujen hintaohjaus on toiminut toivotulla tavalla. Raskas liikenne ei ole enää keskustan satamissa kasvanut ja samaan aikaan Vuosaaren rekkaliikenne on kehittynyt positiivisesti. 

– Sataman tavoite on ohjata tavaraliikenteen kasvua Vuosaaren satamaan. Voimme olla tyytyväisiä uuteen hinnoittelumalliin. Satamien rekkaliikennettä on saatu vähennettyä keskusta-alueella 4 prosenttia ja Länsisatamassa vähennys on ollut peräti 6 prosenttia. Samaan aikaan Vuosaaren rekkaliikenne on kasvanut 33 prosenttia, Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja, toteaa.

Helsingin Satama jatkaa hintaohjausta myös alkaneena vuonna. Hintaohjaus on yksi keino sujuvoittaa sataman liikennettä, mutta tarvitsee rinnalleen myös muita keinoja, kuten Helsingin Satamassa jo käyttöön otettuja digitaalisia ratkaisuja liikenteen optimointiin ja laivojen check-in -toimintojen muuttamista sujuvammaksi automaation avulla sekä tarvittaessa myös liikennejärjestelyjä. 

– Liikenteen hinnoittelulla ei voida siirtää kaikkea sataman rekkaliikennettä Vuosaareen, mutta liikenteen kasvun ohjaaminen sinne on realistista. Helsingin keskustaan liikennöivät matkustajalautat tuovat mukanaan merkittävän määrän Suomen ulkomaankaupalle ja elinkeinoelämälle keskeisiä kuljetuksia sekä kasvattavat keskustan elinvoimaisuutta ja matkailun vetovoimaa. Rahdin ja matkustajien kuljettaminen samoissa laivoissa on matkustajavarustamoille kannattavan liiketoiminnan edellytys. Samalla se on ympäristön kannalta järkevintä, Haapasaari jatkaa.

Helsingin ja Tallinnan kaupunkien välinen yhteys on ainutlaatuista

Liikenteen ohjautumista Vuosaareen on edesauttanut Vuosaaresta jo liikennöivä Tallinkin Seawind-alus. Kasvun on mahdollistanut myös uusi yhteys, kun Eckerön Finbo Cargo -alus aloitti liikennöinnin Vuosaaren sataman ja Tallinnan välillä vuoden 2019 kesäkuun lopussa.

Kaikkiaan Helsingin ja Tallinnan välinen rahtiliikenne kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2019. 

Helsingin Sataman liikenne kytkee Tallinnan ja Helsingin yhteen käytännössä kaksoiskaupungiksi. Tällä on suuri merkitys työvoiman liikkuvuudelle, elinkeinoelämälle ja matkailulle.

Lisätiedot:
Ville Haapasaari
toimitusjohtaja, Helsingin Satama Oy
+358 40 7098798
ville.haapasaari(at)portofhelsinki.fi