Uudistamme satamaa

Helsingin satama on ottamassa yhtä historiansa suurimmista kehitysaskeleista, kun Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Kehittämisohjelman toteutus tulee kestämään noin 10 vuotta.

Helsingin Satama toimii jatkuvan kehittämisen periaatteella, ja käynnissä on koko ajan useita pienempiä ja suurempia hankkeita. Tällä vuosituhannella Satamalla on ollut kaksi suurhanketta: 2008 valmistunut Vuosaaren sataman ja sen infrastruktuurin rakentaminen sekä Länsiterminaali 2 -projekti, johon kuului mm. uuden Länsiterminaali 2 rakennuttaminen ja alueen liikennesuunnittelu. 

Nyt on alkamassa kolmas suurhanke. Vuoden 2021 helmikuun kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen ja tammikuun 2022 kaupunginhallituksen suunnitelman toteuttamispäätöksen mukaisesti Satamatoimintoja tullaan kehittämisohjelmassa keskittämään ns. keskittämisskenaarion mukaisesti.

Keskittämällä Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle, mahdollistetaan satamatoiminnan kannattava kasvu. Samalla kaupunki saa tilaa uudistaa Eteläsataman aluetta. 

Vuosaaren satamaa kehitetään jatkossakin erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin, mm. tehostamalla alueen käyttöä ja lisäämällä kenttäkapasiteettia.
 

Satama luo elinvoimaa

Helsingin Sataman vaikutukset yltävät koko Suomeen

Meri yhdistää ja Helsingin Satama on portti Suomeen ja maailmalle. Helsinki on maan väestökeskittymä, palveluelinkeinojen sekä hallinnon keskus, jonka sataman kautta kulkee merkittävä osa koko maamme tavara- ja henkilöliikenteestä.

Elävä, kaupungin ytimessä ja kaupungin kanssa yhteistyössä toimiva satama on koko Suomen elinehto ja tärkeä vetovoimatekijä Itämeren alueen metropolien välisessä kilpailussa.

Kehittämisohjelman avulla Helsinki säilyttää kärkipaikkansa koko Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana ja Suomen tuonnin ja viennin pääsatamana. 

 
Vilkkaat laivayhteydet ovat merkittävä osa toimivaa ja elinvoimaista pääkaupunkia. Siitä hyödymme kaikki.  
 

Kilpailukykyistä satamatoimintaa

Satamaliikenteen ennustetaan jatkavan kasvuaan sekä matkustaja- että tavaraliikenteen sektoreilla. 
•    Matkustajaliikenteen arvioidaan kasvavan 0,8 %/vuosi vuoteen 2030 mennessä ja 1,2 %/vuosi vuoteen 2040 mennessä. (Vertailuvuonna 2019 matkustajia oli 11,6 M)
•    Tavaraliikenteen arvioidaan kasvavan 1,4 %/vuosi vuoteen 2030 ja 1,7 %/vuosi vuoteen 2040 mennessä. (Vertailuvuonna 2019 rahtia kulki Helsingin sataman läpi 12,2 mil. tonnia)

Kehittämisohjelman avulla mahdollistetaan Helsingin Sataman kannattava kasvu. Sillä halutaan myös vastata sataman asiakkaiden tarpeisiin. Terminaali-investoinnit ja modernin satamainfrastruktuurin rakentaminen sekä entistä toimivammat liikennejärjestelyt parantavat matkustajakokemusta, palveluita ja varustamojen toimintaympäristöä.   

Suomen viennin ja elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokas ja häiriötön kulku maailmalle turvaa pienen kansakuntamme menestyksen.  
 

Kohti uudistuvaa kaupunkia

Uudistukset parantavat Helsingin elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Satamatunnelin rakentamisella Jätkäsaaresta Länsiväylälle vähennetään autoliikennettä keskustassa, parannetaan kaupunkitilan viihtyisyyttä sekä mahdollistetaan kehittämisohjelman toteutuminen kokonaisuudessaan. 

Matkustajat elävöittävät kaupunkielämää, tuovat asiakkaita yrityksille ja työpaikkoja ihmisille. Vastaavasti toimiva tavaraliikenne on tae ihmisten arjen sujuvuudelle ja päivittäis- ja kulutustuotteiden saatavuudelle.