Hernesaaren risteilysataman hankkeet

Kansainvälisen risteilyliikenteen pääpaino on koko 2000-luvun ajan siirtynyt Eteläsatamasta Länsisatamaan aluskoon kasvaessa. Nykyisin jo noin 90 % kansainvälisistä risteilymatkustajista tulee Helsinkiin Hernesaaren  laiturien kautta.

Melkin laiturin käyttö Helsingin Sataman risteilyalusliikenteen käytössä on päättynyt vuoden 2018 lopulla. Se korvattiin uudella Hernesaareen rakennetulla LHD-laiturilla, joka valmistui keväällä 2019 aiempien Hernesaaren laitureiden jatkeeksi ja lähinnä isojen risteilyalusten käyttöön.

Matkustaja- ja miehistöpalvelut voidaan hoitaa entistä tehokkaammin, kun risteilylaiturit ovat toistensa läheisyydessä. Hyvillä raitiotieyhteyksillä tullaan helpottamaan matkustajien liikkumista kaupungin keskustaan.

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet

Risteilijälaitureiden maasähköjärjestelmän yleissuunnittelu

 • Hernesaaren risteilijälaitureille aiotaan rakentaa maasähköjärjestelmä kansainvälisiä risteilijöitä varten ja työ aloitetaan sähköverkon yleissuunnittelulla.
 • Hanke on osa Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelmaa.
 • Suunnitteluhakkeelle saadaan EU:lta Coordinated supply of Onshore Power in Baltic Seaports -tukea.
 • Suunnitteilla
 • Arvioitu valmistuminen 6/2023

Äskettäin valmistunut

Valomastojen ja valvontakameroiden lisäys LHC laiturille

 • Helsingin Satama asentaa LHD laiturille lisää valomastoja ja valvontakameroita. Entistä kattavampi valaistus ja valvonta parantaa risteilymatkustajien turvallisuutta.
 • Valmistui 5/2022

LHD risteilijälaituri

 • Helsingin Satama rakensi Hernesaareen uuden LHD risteilijälaiturin, joka voi ottaa vastaan jopa 360 m pitkiä aluksia.
 • Valmistui 4/2019
   
Kuva: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, osayleiskaavaesitys 5/16
Kuva: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, osayleiskaavaesitys 5/16