Sataman kehittämisohjelma – Elinvoimainen satama, elinvoimainen kaupunki

Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan ja Tukholman liikenteen keskittäminen Katajanokalle varmistavat Helsingin Satamalle ja sen asiakkaille kasvumahdollisuudet tuleviksi vuosikymmeniksi. Samalla Helsingin kaupungille avautuu mahdollisuuksia kehittää Eteläsataman aluetta osana elävää kaupunkitilaa. 

Satamatoimintojen keskittäminen ja siihen liittyvät järjestelyt ovat Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman yhteinen hanke. Nykyinen tehokas ja säännöllinen matkustaja- ja tavaraliikenne on mahdollista ja laivamatkustajat saavat jatkossakin tulla suoraan Helsingin keskustaan. Toisaalta Eteläsataman muutokset tulevat laajentamaan kaikille avointa kaupunkialuetta.

Matkustaja- ja tavaraliikenteen yhdistävä liikennöintimalli takaa Suomelle vilkkaat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset yhteydet maailmalle.

Nykyisin Tallinnan matkustajaliikenne hoidetaan Katajanokalta ja Länsisatamasta, ja Tukholman liikenne sekä Eteläsatamasta että Katajanokalta. 

Kehittämisohjelmassa Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Satama-alue Eteläsatamassa pienenee ja mahdollistaa kaupungin kehittämishankkeet alueella. Kehittämisohjelma sisältää myös suunnitelman satamatunnelista Länsisataman ja Länsiväylän välillä. 

Tavoitteena kasvu

Kehittämisohjelma luo alueenkäytölliset ja liikenteelliset edellytykset satamatoimintojen uudelleenjärjestelyille, ja esittää niiden toteuttamiseen vaadittavat investoinnit ja niiden aikataulun. Ympäristönäkökulmat sekä sataman kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä. 

Eri satamanosissa toteutettavat uudistukset muodostavat kokonaisuuden. Uudistukset yhdessä satamanosassa vaikuttavat järjestelyihin muissa satamanosissa, eikä kokonaisuutta ole mahdollista pilkkoa erillisiin osiin.

Ohjelmalla tavoitellaan sataman ja sen asiakkaiden liiketoiminnan kasvua sekä kehittämisedellytysten turvaamista Helsingin keskustassa ja Vuosaaressa. 

Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys on elinvoima- ja kilpailukykytekijä Suomen elinkeinoelämälle. 

 
Länsisatamassa suurimmat investoinnit

Kehittämisohjelmassa Tallinnan liikenne hoidetaan kokonaisuudessaan Länsisatamasta eli jatkossa siellä tulee toimimaan kolme Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen laivavarustamoa.

Satamainfrastruktuurin parantamisen suurin hanke on satamatunneli, joka tähtää Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseen ja liikenteen häiriöttömyyteen. Satamatunnelin avulla Jätkäsaaren autoliikennettä ohjataan katutasosta maan alle. 
Tunnelin toteutuminen on yksi tärkeimmistä Kehittämisohjelman onnistumisen edellytyksistä. 

Jotta koko Tallinnan liikenne voidaan keskittää Länsisatamaan lisäksi myös Länsiterminaali 1 (T1) uusitaan, ja sataman laiturialuetta laajennetaan jonkin verran merelle. Myös Länsisataman pohjoisosan laiturirakenne uudistetaan.  

Lue lisää kehittämisohjelmasta Länsisatamassa.

Tukholman liikenne keskitetään Katajanokalle

Nykyinen laivaliikenne Tukholmaan siirtyy Eteläsatamasta Katajanokan puolelle. Eteläsatamaan tulee jäämään kuitenkin kansainvälistä risteilyliikennettä ja mahdollisuus pika-alusliikenteelle.

Katajanokan satamassa mm. terminaali uusitaan, jotta koko Helsingin ja Tukholman välinen laivaliikenne voidaan hoitaa siellä sujuvasti. 

Keskittämisen seurauksena Katajanokan liikennemäärät pienenevät, kun Tallinnan suunnan ajoneuvoliikenne siirtyy Länsisatamaan.

Lue lisää kehittämisohjelmasta Eteläsatamassa. 
Lue lisää kehittämisohjelmasta Katajanokan satamassa.

Vuosaaressa lisätään rahtiliikenteen kenttätilaa

Kehittämisohjelma mahdollistaa tavaraliikenteen kasvun Vuosaaren satamassa, jonka sijainti Suomen kasvukeskittymässä on logistisesti erinomainen. Vuosaaren satamaa kehitetään erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin lisäämällä kenttäaluetta. 

Jatkossakin Vuosaaren satama on Suomen ulkomaankaupan pääsatama, minkä kautta kuljetetaan tavaraa niin konteissa kuin kumipyörillä. 

Lue lisää Vuosaaren sataman kehittämisestä 

Kehittämisohjelman avulla Helsinki säilyttää kärkipaikkansa Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana sekä Suomen tuonnin ja viennin pääsatamana. 

 

EU:n osittain rahoittama hanke.