Vastuullisuus Helsingin Satamassa

Helsingin Sataman vastuullisen toiminnan tärkeänä tavoitteena on olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Päämäärä on asetettu korkealle ja sitä tavoitellaan järjestelmällisesti. 

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Jokapäiväisen johtamisen päätöksiä tarkastellaan niin taloudelliselta, yhteiskunnalliselta kuin eettiseltäkin kannalta yrityksen sidosryhmät huomioiden. 

Satamalla on kestävän kehityksen tiimi, joka kehittää ja jalkauttaa vastuullista satamatoimintaa yhdessä muiden osastojen kanssa sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset.

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Sataman vuoden 2022 vuosikertomukseen.

Hiilineutraali Helsingin Satama -manifesti

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
› Maasähkövalmiuksia lisätään laituripaikoille
› Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden mahdollistetaan Helsingin satamissa
› Aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämistyötä jatketaan

Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
› Kuljetuskaluston satamassa käyttämän aika minimoidaan
› Vähäpäästöisille autoille tarkoitettuja kannustimia otetaan käyttöön

Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
› Sähköinen työkoneinfrastruktuuri mahdollistetaan
› Biopolttoaineiden käyttöä kannustetaan 

Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2025 mennessä.
› Sataman energiankulutus minimoidaan lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistuksella sekä aurinkovoiman käytön lisäämisellä
› Tarvittava energia hankitaan hiilivapaista lähteistä
› Aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutetaan hankintojen kautta  

Helsingin Satama - vastuullisuuden puolesta

Videon tekemisen jälkeen Satamayhtiön omaa hiilineutraaliustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2025.