Vastuullisuus Helsingin Satamassa

Helsingin Sataman vastuullisen toiminnan tärkeänä tavoitteena on olla kestävän satamatoiminnan edelläkävijä. Päämäärä on asetettu korkealle ja sitä tavoitellaan järjestelmällisesti. 

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Jokapäiväisen johtamisen päätöksiä tarkastellaan niin taloudelliselta, yhteiskunnalliselta kuin eettiseltäkin kannalta yrityksen sidosryhmät huomioiden. 

Satamalla on kestävän kehityksen tiimi, joka kehittää ja jalkauttaa vastuullista satamatoimintaa yhdessä muiden osastojen kanssa sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset.

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Sataman vuoden 2020 vuosikertomukseen.

Hiilineutraali Helsingin Satama 2035 -manifesti

Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin vuoteen 2035 mennessä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia.
› Maasähkövalmius yhdeksälle laituripaikalle
› Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden mahdollistaminen Helsingin satamissa
› Aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämistyön jatkaminen

Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
› Kuljetuskaluston satamassa käyttämän ajan minimointi
› Vähäpäästöisille autoille tarkoitettujen kannustimien käyttöönotto

Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
› Sähköisen työkoneinfrastruktuurin mahdollistaminen
› Biopolttoaineiden käyttöön kannustaminen 

Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä.
› Sataman energiankulutuksen minimointi lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistuksella sekä aurinkovoiman käytön lisäämisellä
› Tarvittavan energian hankkiminen hiilivapaista lähteistä
› Vaikuttaminen aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienenemiseen hankintojen kautta