Ympäristövastuu

Suomi on riippuvainen ulkomaankaupasta, josta suurin osa käydään meritse.  Helsingin Satama on maallemme tärkeä liikenteen solmukohta merellisen ympäristön ja kaupungin rajapinnassa. Vastuu ympäristökestävästä satamatoiminnasta on jokapäiväisen toimintamme ytimessä.
Tehostamme jatkuvasti oman toimintamme energiatehokkuutta, mutta olemme sitoutuneita vaikuttamaan vahvasti myös koko toimialamme ympäristövaikutusten hillitsemiseen. Kannamme vastuuta myös toimintaympäristöstämme. 

Eteläsatamalla, Länsisatamalla ja Vuosaaren satamalla on ympäristönsuojelulain mukaiset ja toimintaa ohjaavat ympäristöluvat. Luvilla säädellään satama-alueiden melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Ilman ympäristölupia satama ei voi toimia, ja lupaehtoja tulee kaikkien satama-alueella toimivien noudattaa. 

Ympäristöluvat asettavat toiminnalle minimitason, mutta tavoitteet ovat huomattavasti sitä korkeammalla.

Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuutavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.

Tutustu Helsingin Sataman vuoden 2020 vuosikertomukseen.

Hiilineutraali Satama

Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin vuoteen 2035 mennessä. 

Sataman hiilineutraaliustavoitteet lyhyesti

  • Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia.
  • Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
  • Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 prosenttia.
  • Helsingin Satama on omien päästöjensä osalta täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Tutustu Helsingin Sataman Hiilineutraali satama 2035 -manifestiin tarkemmin.

Konkreettisen tason toimenpideohjelma pitää sisällään kymmeniä erilaisia hiilineutraaliutta edistäviä toimia. Ohjelman määrätietoinen toteuttaminen on koko Helsingin Sataman yhteinen ponnistus.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy auditoi Helsingin Sataman Hiilineutraali satama 2035 -toimenpideohjelman keväällä 2020 ja arvioi kokonaisuuden perustelluksi, totuudenmukaiseksi ja toteutettavissa olevaksi. Vuonna 2021 ohjelman käytännön toteuttamista arvioi Ernst&Young, jonka mukaan toiminta on pääosin järjestetty asianmukaisesti.

Satama-alueen CO2 päästöjakauma 2020
Vuonna 2020 päästöjen kokonaismäärä oli 76 400 hiilidioksiditonnia. Satamaan saapuvat ja lähtevät alukset vastaavat noin 80 % satama-alueen vuosittaisista kokonaispäästöistä.

 

Sataman tavoitteena on vähentää huomattavasti omaa energiankulutustaan ja jäljelle jäävä kulutettava energia hankitaan hiilivapaista energianlähteistä.