Hiilineutraali satama

Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen ja sen myötä maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen on ihmiskunnan yhteinen, globaali tavoite. Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin. 

Hiilineutraali Satama -tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien satamatoimijoiden kanssa.

 • Satama kannustaa satama-alueella palvelevia ja asioivia yrityksiä vähentämään CO2-päästöjään. 
 • Helsingin Satama edistää vähähiilistä meriliikennettä satamissa kannustamalla satamissa vierailevia aluksia vähentämään CO2-päästöjään. 
 • Helsingin Satama tähtää hiilineutraaliuteen omassa toiminnassaan vuoteen 2035 mennessä. 

Helsingin Satama etenee kohti tavoitteitaan Hiilineutraali Helsingin Satama 2035 -manifestin linjausten mukaisesti.

Vähähiiliset satama-alueet

Pyrimme minimoimaan CO2- päästöt satama-alueillamme. Hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat alukset, työkoneet, raskas liikenne sekä sataman oma toiminta. 

Maasähköjärjestelmien käyttö vähentää alusten ilmanpäästöjä satamassa sekä laskee melutasoja.

Satamaan ja laivoille rakennetuilla maasähköjärjestelmillä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosentilla, kun laivat saavat laiturissa ollessaan tarvitsemansa sähkön maista, eikä apukoneita tarvitse pitää päällä. Maasähkön käyttö parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua sataman lähellä kaupungin keskustassa. Helsingissä maasähköä on tarjolla Katajanokalla kahdella eri laiturilla, vuodesta 2021 alkaen myös Olympiaterminaalin puolella.

Vähähiilinen meriliikenne satamassa

Helsingin satama-alueelle saapuva ja sieltä lähtevä laivaliikenne aiheuttaa noin 80 % satama-alueen vuosittaisista hiilidioksidin kokonaispäästöistä. Siksi näiden päästöjen vähentäminen on keskeistä Sataman ilmastotavoitteiden kannalta.

Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman tavoitteena on vähentää aluspäästöjä kaikkiaan 25 % vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta kohti edetään

 • rakentamalla lisää maasähkövalmiuksia laituripaikoille,
 • mahdollistamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus satamanosissa sekä
 • linjaliikenteen laivoille suunnatulla ympäristöalennusohjelmalla.

Oman toiminnan hiilijalanjälki

Helsingin Satama Oy:n omat hiilidioksidipäästöt edusta vain pientä osaa satama-alueen hiilidioksidipäästöistä, mutta niihin voimme parhaiten vaikuttaa. Tavoitteenamme on vähentää huomattavasti omaa energiankulutustamme ja hankkia jäljelle jäävä kulutettava energia hiilivapaista energianlähteistä. Päästökompensointi on viimeinen vaihtoehto hiilineutraaliuteen pyrkimisessä.

Sataman kiinteistöjen ylläpitoon käytettävää energiaa vähennetään mm. siirtymällä LED-valaistukseen.

Pääosa yhtiön energiankulutuksesta syntyy aluevalaistuksesta sekä kiinteistöjen lämmityksestä. Energiankulutusta pienennetään edelleen mm. 

 • siirtymällä LED valaistukseen, 
 • tehostamalla lämmön kierrätystä ja talteenottoa, 
 • kiinteistöjen resurssitehokkuutta parantamalla, 
 • lisäämällä omaa aurinkoenergian tuotantoa ja 
 • hyödyntämällä tehokkaammin merivettä jäähdytyksessä ja lämmityksessä.  

Suurin osa suunnitelluista päästövähennystoimenpiteistä tullaan toteuttamaan vuoteen 2026 mennessä.