Helsingin Satama

Yksi Euroopan vilkkaimmista matkustajasatamista ja Suomen johtava ulkomaanrahtiliikenteen yleissatama.

Helsinki on yksi Euroopan vilkkaimmista ulkomaanliikenteen matkustajasatamista. Helsingin Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Tallinnaan, Tukholmaan ja Travemündeen. Vuonna 2019 ennen pandemiaa Helsingin Sataman kautta kulki jopa 12,2 miljoonaa matkustajaa. Vuonna 2022 kokonaismatkustajamäärä oli reilut 8 miljoonaa.

Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2022 ennätysmäärä: yhteensä 15,2 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet.

Helsingin Sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infrastruktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyökumppanien kanssa tuotetut palvelut. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 89,4 miljoonaa euroa.

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Loviisan Satama Oy ja Etelä-Suomen Satamapalvelut Oy ovat Helsingin Sataman tytäryhtiöitä.

Vaikuttava satama

Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan liikenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on arvioitu vaikuttavuustutkimuksessa (Turun Yliopiston Brahea keskus 2019) noin 4,1 miljardiksi euroksi vuodessa.

Helsingin Satamalla on suuri merkitys Suomen ulkomaankaupan logistiikan toimivuudelle ja huoltovarmuudelle ja Helsingin Sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuus on noin 40–50 prosenttia koko Suomen merikuljetusten arvosta. Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle ovat noin 689 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallinnoimiamme satamanosia ovat

  • Eteläsatama
  • Katajanokan satama
  • Länsisatama
  • Hernesaaren risteilylaiturit
  • Vuosaaren satama
  • Loviisan satama
  • Kantvikin satama
  • Helsingin hiililaiturit

Palkittu Helsingin Satama