Hinnasto

Helsingin Sataman hinnastosta löytyvät tavaramaksut, alusmaksut, matkustajamaksut, alusjätemaksut, alusten kiinnityksen ja irrotuksen, veden- ja sähkönmyynnin sekä yksikköliikenteen ja tuntityön taksat.

 ----

Tavaramaksu veloitetaan Helsingin sataman kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti.

Sataman kautta muutoin kuin meritse aluksella kuljetetusta tavarasta veloitetaan yhden kerran tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti. Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Maksuvelvollisen on annettava Helsingin Satama Oy:lle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

Tavaramaksut veloitetaan bruttopainon perusteella, jollei toisin ole ilmoitettu.

Joukkotavaraan (bulk) kuuluvat ne tavarat, jotka lastataan tai puretaan laivasta kahmaria, elevaattoria, jotain muuta kuljetinta, putkistoa tai letkua käyttäen. Tällaisia tavaroita kuljetetaan yleensä aluslasteittain ja niitä ovat mm. kivihiili, koksi, vilja, öljy ja hiekka.

Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: matkustajien matkatavarat, saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat samoin kuin tuotteet, jotka tuodaan torilla tai satamassa myytäviksi, kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita, lukuunottamatta Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa kuljetettavat tyhjät ajoneuvoyksiköt.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia.