Esimiestyö Helsingin Satamassa

Jokainen Helsingin Sataman työntekijä voi odottaa esihenkilöltään samoja asioita - johdonmukaista ja yhtenäistä johtamista. Tunnemme hyvin myös nuorten työntekijöiden odotukset, joissa korostuu eteenpäin menon mahdollistaminen ja valmentava ote.

Olemme yhdessä määritelleet minkälaista hyvä johtaminen Satamassa on ja mitä henkilöstömme esimiestyössä eniten arvostaa.

Lähijohtamisen tärkeimmät ohjenuorat on kiteytetty kuudeksi johtamisen lupaukseksi:

  • Innostan
  • Arvostan
  • Suunnittelen
  • Toteutan
  • Mahdollistan
  • Valmennan

Johtamislupaukset

Satamassa esihenkilötyötä myös tuetaan ja kukin Sataman esihenkilö on antanut oman henkilökohtaisen johtamislupauksensa. Niitä nostettiin esille myös Sataman somekanavissa.

Lue myös Tekniikka ja Talouden artikkeli Sataman johtamislupauksista.

Kaj Takolnader ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "INNOSTAN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

Jokainen työntekijä haluaa kokea työssään arvostusta ja sankaruutta. Onnistumisten huomiointi ja positiivinen tapa ilmaista asioita tukevat tätä suuresti. Uskon positiiviseen johtamiseen, johon liittyy onnistumisten mahdollistaminen ja huomiointi. 

Päivittäisessä työssä pyrin kannustamaan kaikkia kollegoita luovaan ajatteluun ja uudenlaisiin ratkaisumalleihin. Useasti oma innostukseni ja erikoisemmatkin ideani inspiroivat hyviin keskusteluihin työyhteisössä.

Parhaimmillaan tällainen johtaa rikastuttavaan vuorovaikutukseen, joka on kaikille hyvin motivoivaa ja nostaa esiin osaajia eri toiminnoista ja yksiköistä.

Koen että työ voi aidosti olla iloista ja siihen voi kuulua huumoria ja hyväntuulisuutta. Muiden onnistumisista on helppo iloita. Se ei maksa mitään eikä ole keneltäkään pois. Ja mikä parasta: positiivinen asenne tukee työssä jaksamista. Joten sehän on ihan aito luomumenetelmä!

Helsingin Satamassa minulla on mahtava joukko osaavia ja sitoutuneita työkavereita. Samalla kun heitä innostan, niin heistä myös innostun. Eli oma johtamislupaukseni voisi hyvinkin olla: "Innostan ja innostun".  Varsinainen henkinen ikiliikkuja, siis…😊

-Tico
(1.2.2023)

Eeva Hietanen ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "VALMENNAN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

 "Käytännössä se tarkoittaa, että meidän tiimi saa ottaa vastuita asioissa joita olen itse ennen hoitanut ja siten paitsi opetella kokonaisuuksien hallintaa, myös nähdä asioita ehkä vähän eri näkökulmista.  Haluan siis antaa mahdollisuuden uusien asioiden opetteluun käytännössä, ja siihen liittyy tietenkin minun tukeni, ei tarvitse tehdä tai miettiä asioita yksin."

"Ihan selviä projektitehtäviä uudistusasioissa on jo jaettu, sattumoisin niitä on tässä jonkin verran. Arjessa tämä näkyy ehkä kokonaisuudesta ja etenemisestä muistuttamisessa ja mahdollisten esteiden raivaamisessa tai tuessa siihen miten niitä voisi raivata."
-Eeva
(25.1.2023)

Staffan Teromaa ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "SUUNNITTELEN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

"Huolellisen ja hyvän suunnittelun kautta varmistan, että päivittäinen operatiivinen toiminta pyörii katkeamattomana. Käyn asiat läpi tiimini ja sidosryhmien kanssa ja suunnittelemme toimintaa yhdessä, jotta kokonaisuus toteutuu mahdollisimman hyvin, tehokkaasti sekä turvallisesti. " 
- Staffan
(18.1.2023)

Tero Koponen ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "MAHDOLLISTAN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

"Mahdollistan jokaiselle työntekijälle työrauhan ja jokainen saa olla oma itsensä. On työpaikan rikkaus, että jokainen työntekijä on omanlaisensa. Kaikki kunnioittavat toistensa työtä."

 "Yritän olla mahdollisimman paljon läsnä jokaisen työntekijöiden arjessa ja käydä myös vapaamuotoisia keskusteluja työn ohessa. Olemalla aidosti kiinnostunut työntekijöiden töistä, olemalla työyhteisön jäsen ja käytettävissä aina tarvittaessa."
-Tero 
(11.1.2023)

Pirjo Åberg ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "TOTEUTAN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

"Päätän itse ajankäytöstäni, kuitenkin niin, että kaikki työt tulee tehdyksi.  Tiimini työ on hyvin aikataulutettua ja luotan siihen, että työt hoituvat oikea-aikaisesti jokaisen tiimiläisen päättäessä itse ajankäytöstään.
-Pirjo 
(14.12.2022)

Ville Haapasaari ja johtamislupaus.

Mitä Johtamislupaus "ARVOSTAN" merkitsee sinulle? Miten se näkyy omassa johtamisessasi ja arjessa?

"Olen huomannut, että arjen kiireessä usein tahtoo positiivisen palautteen ja kiitoksen antaminen jäädä liian vähälle. Ei saisi jäädä, koska sillä on ilman muuta kannustava vaikutus työyhteisöön ja tekemiseen. Yritän olla tässä parempi. Kun vaikka asioita esitellään minulle, niin ennen varsinaiseen sisältöön säntäämistä, pitäisi antaa kiitosta tekijälle hyvästä työstä." 
-Ville
(7.12.2022)