Yritysesittely

Alansa edelläkävijänä Helsingin Satama kantaa toiminnassaan vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä – joka päivä.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnassa käytävään alan keskusteluun ja yhteistyöhön päättäjien, vaikuttajien ja viranomaisten kanssa. Haluamme osaltamme viedä eteenpäin toimialaamme ja auttaa siihen sidoksissa olevia yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa ymmärtämään satama-alan ja merenkulun liiketoimintaa ja sen vaikutuksia Suomen talouteen ja hyvinvointiin.

Haluamme olla helsinkiläisille hyvä naapuri ja teemme aktiivista yhteistyötä lähiseutujemme kaupunginosayhdistysten kanssa.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyökumppaniemme kanssa ja tutkimme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintamme. Haluamme myös olla helsinkiläisille hyvä naapuri. Pidämme keskusteluyhteyden auki ja teemme aktiivista yhteistyötä lähiseutujemme kaupunginosayhdistysten kanssa.

Luonnollisesti teemme läheistä yhteistyötä myös viranomaisten, esimerkiksi Väyläviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Lisäksi olemme vahvasti verkottuneet alan järjestöissä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Jäsenyyksiämme

Aktiivista ympäristötyötä

Merenkululla ja satamatoiminnalla on ympäristövaikutuksia, mutta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristön paremmin huomioon ottavaksi. Kaikilla satamanosilla on toimintaa ohjaavat ympäristöluvat, joilla säädellään mm. melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa ennen kaikkea ympäristöasioissa.

Sertifikaatit

Palkittu Helsingin Satama