Hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Helsingin Satama Oy:n hallitus:

Matti Parpala (puheenjohtaja)
Ilpo Haaja
Minna Haapala
Pekka Helin
Mari Holopainen
Matti Kyytsönen
Markku Saarikangas
Tuula Saxholm

----

Esittelijä toimitusjohtaja Ville Haapasaari
Sihteeri talousjohtaja Pekka Meronen