Hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Helsingin Satama Oy:n hallitus:

Matti Parpala (puheenjohtaja)
Pilvi Torsti (varapuheenjohtaja)
Ilpo Haaja
Mari Holopainen
Matti Kyytsönen
Julia Ormio
Antti Pankakoski
Markku Saarikangas
Tuula Saxholm

----

Esittelijä toimitusjohtaja Ville Haapasaari
Sihteeri talousjohtaja Pekka Meronen