Henkilötietojen säilytysajat rekistereissä

Rekisterinpitäjä: Helsingin Satama Oy  
       
Henkilötietojen säilytysajat rekistereissä
Tehtävä, johon tietoja käsitellään Käsittelyn tarkoitukset Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
Markkinointiviestintä Yhteydenpito yhteistyötahoihin Oelmassaolevat ja potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit Tiedot tarkastetaan kerran vuodessa ja yli 2 v päivittämättömänä olleet kontaktit poistetaan.
Lupatoimisto Pääsynhallinta/-valvonta Satama-alueella toimivat henkilöt (omat työntekijät, yht.työ kumpp. Työntekijät, viranomaiset, yms.) Henkilötiedot poistetaan automaattisesti, kun henkilön viimeisen kulkutunnisteen päättymisestä on kulunut 2 vuotta.
Avainhallinta Pääsynhallinta (avaimella toimvat lukot) Satama-alueella toimivat henkilöt (omat työntekijät, yht.työ kumpp. Työntekijät, viranomaiset, yms.) Niin kauan kuin henkilöllä on hallussaan sataman avaimia. Tiedot poistetaan, kun avaimet on palautettu.
Rekrytointi Rekrytointi Työnhakijat Yksi vuosi, rekrytöidyn henkilön osalta niin kauan kuin työsuhde jatkuu.
Taloushallinto/Laskutus Laskutus Laskutusasiakkaat 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Taloushallinto/Kululaskut Maksujen palautus Ulkopuoliset, joille palautetaan pysäköintimaksuja ja muita satunnaisia palautuksia. Tiedot poistetaan maksatuksen jälkeen 2 kk välein rekisteristä
Satamaturvallisuus Tieto satama-alueella olevista henkilöistä ja ajoneuvoista Satama-alueella liikkuvat henkilöt ja ajoneuvot Tiedot poistetaan 30 vrk sisällä kuvauksesta.
Satamaturvallisuus Tieto satama-alueelle sallituista ajoneuvoista Satama-alueella liikkuvat ajoneuvot (rahti, huoltoliikenne) 6 kk käyttämättä olleet luvat poistetaan
Satamaturvallisuus Tieto risteilualuksilla vierailevista Risteilyaluksilla vierailevat henkilöt Tiedot poistetaan 2 viikkoa risteilyaluskäynnin jälkeen.
VA-valvonta Vaarallisten aineiden valvonta Vaarallisten aineiden viejät, satamaoperaatorien VA-edustajat Kerran vuodessa poistetaan yli 3 vuotta käyttämättömänä olleet tiedot.
Nettisivun tekninen välivarasto VA-järjestelmän tunnuksen haku Vaarallisten aineiden viejät, satamaoperaatorien VA-edustajat 6 kk lomakkeen täyttämisestä
Nettisivun tekninen välivarasto Pysäköintimaksun palautuksen haku P-maksupalautusta hakevat asiakkaat 6 kk lomakkeen täyttämisestä
Pysäköinti satamassa Pysäköintipaikan varaaminen Henkilöt, jotka varaavat pysäköintipaikan ennakkoon Tiedot poistetaan automaattisesti 90 päivää pysäköinnin päättymisen jälkeen