Jätehuolto

Helsingin Satama ottaa aluksilta vastaan öljyisiä jätteitä, mustaa ja harmaata jätevettä sekä kiinteitä jätteitä ja hoitaa niiden asianmukaisen käsittelyn jätehuoltoyrityksen kanssa. Nämä sisältyvät alusjätemaksuun. 

Jokaisella Helsingin Sataman laiturilla aluksilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan viemäriverkkoon, minkä kautta ne menevät suoraan Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) käsittelyyn. Jätevesien jättämisestä ei peritä erillistä maksua, ja kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksuista saa 20 % alennuksen, jos samalla jättää satamaan jätevettä.

Jokaisella Helsingin Sataman laiturilla aluksilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan viemäriverkkoon, eikä niiden jättämisestä peritä erillistä maksua.

Lisäksi Helsingin Sataman jätehuoltoon voi jättää erillismaksusta vaarallista jätettä, metalliromua, sähkö- ja elektroniikkajätettä sekä jätteenpolttotuhkaa ja pakokaasujen puhdistusjätettä.

Jätehuoltopalveluita käyttääkseen aluksen tulee lähettää ajoissa ennen saapumistaan Helsingin Satamalle alusjäteilmoitus. Jos merenkulkuviranomaiset ovat vapauttaneet aluksen alusjätteen pakollisesta toimituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, Helsingin Satamalle pitää ilmoittaa vapautuksesta.

Alusjäteilmoituksen teko ja jätteiden käsittelyohjeet

Alusjätehuoltosuunnitelmat