Kulkuluvat Vuosaaren satamassa

Liikenne Vuosaaren suljetulle satama-alueelle kulkee joko A- (rekat, säiliö- ja jäteautot) tai B-portista (paketti- ja henkilöautot).

Jotta rahtia kuljettavat ajoneuvot pääsevät Vuosaaren satama-alueelle, tulee niillä olla voimassa oleva kulkulupa.

Kulkuluvan ajoneuvolle antaa se satamaoperaattori, jonka alueelle ajoneuvo on menossa.

Myös laivojen huoltoliikenne sekä henkilöliikenne tarvitsevat etukäteen hankitut luvat suljetulla satama-alueella liikkumiseen.

Rahtiliikenteen kulkuluvat

Tavallisesti ajoneuvon kulkulupa myönnetään automaattisesti terminaali-ilmoituksen tietojen perusteella. Mikäli terminaali-ilmoitusta ei ole ennakkoon tehty, ohjataan ajoneuvo satama-alueelle saavuttaessa porttialueella sijaitsevaan Gatehouse-rakennukseen, josta kulkuluvan voi saada satamaoperaattorin palvelupisteestä.

Vuosaaren satamakeskuksen suljetulla satama-alueella toimii myös tyhjien lastikonttien vuokraamiseen erikoistuneita depot-operaattoreita. Kulku näiden toimipisteisiin vaatii voimassa olevan kulkuluvan, joka hankitaan etukäteen kyseiseltä operaattorilta tai vaihtoehtoisesti sataman porttialueella sijaitsevan Gatehousen alakerran operaattoreiden palvelupisteen kautta.

Erikoiskuljetukset

Vuosaaren satamakeskukseen saapuvien ja alueelta poistuvien erikoiskuljetusten osalta on laadittu erillinen erikoiskuljetusohje, jossa käsitellään mm.

  • erikoiskuljetusten ajoreittejä sataman porttialueella
  • erikoiskuljetusten kulkuluvitusta.

Laivojen huoltoliikenne ja tavaratoimitukset

Laituriin kiinnittyneet laivat sijaitsevat satamaoperaattoreiden hallinnoimilla alueilla. Satamaoperaattorit vastaavat oman alueensa liikenteestä, ja myöntävät kulkuluvat niille toimijoille (esim. laivoilla vierailevat kaupalliset toimijat), joiden pääsyn alueelle ne haluavat sallia.

Laivojen huoltoliikenteellä tarkoitetaan tässä kaikkea laivoihin matkalla olevaa huolto- ja ylläpitoliikennettä, tavaraliikennettä laivoille sekä laivoilla vierailevien kaupallisten toimijoiden liikennettä satama-alueella.

Laivoihin matkalla oleva huoltoliikenne kulkee joko A- (rekat, säiliö- ja jäteautot) tai B-portista (paketti- ja henkilöautot). Liikennöivillä ajoneuvoilla tulee olla etukäteen hankittu, voimassa oleva kulkulupa, jonka saa hankittua laivanselvittäjän kautta.

A-portin kautta kulkeville kulkuluvan myöntää Finnsteven toiminta-alueella operaattori itse. Stevecon ja Multi-Link Terminalsin alueelle kulkuluvan myöntää pääsääntöisesti se laivanselvittäjä, jonka selvityksessä laiva on.

Turvallisuusperehdytyksen hyväksytysti suorittaminen on edellytys kulkuluvan saamiselle.

Suorita kuljettajaperehdytys täällä.

Henkilöliikenteen kulkuluvat suljetulla satama-alueella

Henkilöliikenne Vuosaaren suljetulla satama-alueella vaatii etukäteen hankitun kulkuluvan.
Jalankulku, pyöräily ja taksiliikenne alueella on kielletty.
Palveluntuottaja kuljettaa matkustajat ja miehistön jäsenet laivoille Hansaterminaalilta. 

Rahti- ja henkilöliikenteen kulkulupia Vuosaaren satamassa myöntävät:

 
Arctic Container
antti.rauvo(at)pihakatti.fi
Tel. +358 407185996

Finnsteve
manifest(at)finnsteve.fi
Tel. +358 10 565 6388

MLT
[email protected] 
Tel. +358 40 809 8409 (työnjohdon päivystypuhelin)

Steveco, Konttikoordinaattorit
Tel. +358 44 232 3754
Terminal.vct(at)steveco.fi

Stevecon alihankkijat
Jani Ylämäki 
Tel. +358 44 232 3758
jani.ylamaki(at)steveco.fi

Helsingin Satama Oy, Vuosaaren satama
Terminaalipäällikkö Petri Jäntti
petri.jantti(at)portofhelsinki.fi
Tel. +358 9 310 33679