Meriliikenteen ohjaus VTS

VTS (Vessel Traffic Service) on alusliikennepalvelu, joka parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäisee onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Alukset, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun.

Suomessa VTS-palvelua ylläpitää Liikennevirasto. VTS-keskuksia on kolme: Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa.

VTS-keskusten alusliikenneohjaajat seuraavat alusliikennettä ja ylläpitävät samalla reaaliaikaista liikennetilannekuvaa. Aluksille annetaan tietoa mm. VTS-alueen liikenteestä, väylien ja turvalaitteiden kunnosta, käytettävyydestä sekä muista aluksien turvalliseen liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä.

Lue lisää alusliikennepalvelusta.

Helsinki VTS Master's Guide

Suomenlahden meriliikennekeskus

Katajanokanlaituri 4 B, K-6
00160 Helsinki

Puh: 020 448 5391
Faksi: 020 448 5380

supervisors.hki(at)fta.fi