Meriliikenteen ohjaus VTS

VTS (Vessel Traffic Service) on alusliikennepalvelu, joka parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäisee onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Alukset, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun.

Suomessa alusliikennepalveluja tarjoaa Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland).  VTS-keskuksia on kolme: Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa.

VTS-keskusten alusliikenneohjaajat seuraavat alusliikennettä ja ylläpitävät samalla reaaliaikaista liikennetilannekuvaa. Aluksille annetaan tietoa mm. VTS-alueen liikenteestä, väylien ja turvalaitteiden kunnosta, käytettävyydestä sekä muista aluksien turvalliseen liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä.

Lue lisää alusliikennepalvelusta

Helsinki VTS Master's Guide

VTS (Vessel Traffic Services Finland Oy) yhteystiedot

Suomenlahden meriliikennekeskus
supervisors.hki(at)vtsfinland.fi
puh. 020 448 5391