Energiankäytön vähentäminen, hiilivapaan energian hankinta sekä päästöjen kompensointi ovat satamayhtiön hiilineutraaliuden keinot

Lokkeja pollarin päällä.

Helsingin Sataman aikoo olla ensi vuonna oman toimintansa osalta hiilineutraali. Energiankäyttöä vähentäviä toimia on tehty paljon. Lisäksi keinovalikoimassa on energian hankkiminen vähäpäästöisistä tai nollapäästöisistä lähteistä, sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointi.

Sataman hiilineutraaliustyö noudattaa periaatetta:

1. energiankäytön vähentäminen,

2. vähä-/nollapäästöisten energianlähteiden käyttäminen,

3. kompensaatio.

”Tähän mennessä oman toimintamme päästöt ovat laskeneet alle puoleen hiilineutraali Helsingin Satama -toimenpideohjelman vertailuvuodesta 2015 erilaisten energiatehokkuustoimien ja hiilivapaan sähkön oston avulla”, kertoo sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte.
”Rakennusten energiatehokkuutta on parannettu, lämmön kierrätystä ja talteenottoa on tehostettu sekä siirrytty käyttämään satamakentillä ja kiinteistöissä LED-valaistusta. Myös omaa aurinkoenergiantuotantoa on kasvatettu.”

Energiankäyttöä tehostamalla ei kaikkea energiankulutusta kuitenkaan saada nollaan. Siksi Helsingin Sataman tavoitteena on hankkia tarvittava energiansa hiilivapaista lähteistä.

”Satama siirtyi hankkimaan hiilivapaata sähköä vuonna 2020. Ensi vuonna otamme käyttöön kiinteistöissämme uusiutuvasti tuotetun kaukolämmön, jonka alkuperä varmennetaan Energiaviraston uusiutuvan lämmön alkuperätakuulla”, Slotte vahvistaa.

Edellä mainittujen toimien lisäksi pieni määrä satamayhtiön päästöjä joudutaan kompensoimaan. Suurin osa yhtiön autokannasta on sähkökäyttöistä, silti pieni osa yhtiön ajoneuvojen ja alle 10 työkoneen päästöistä sekä liikematkojen tuottamat päästöt tullaan kompensoimaan.

Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain muualla.

Hiilineutraalius on keskeinen tavoite

Hiilidioksidi on ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin ja kansainvälisessä logistiikassa sen tuottamisesta ei vielä ole pystytty irtautumaan. Siksi hiilineutraaliuden tavoittelu ohjaa monia Helsingin Sataman valintoja.

Helsingin Sataman merkittävimmät hiilineutraaliustavoitteet on kuvattu Hiilineutraali Helsingin Satama -manifestissa (vertailuvuosi 2015):

  • Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuonna 2025.
  • Aluspäästöjä vähennetään 25 % vuoteen 2030 mennessä
  • Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 % vuoteen 2030 mennessä.
  • Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 % vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:
Helsingin Satama raportoi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteidensa saavuttamisesta osana vuosiraportointiaan.
Tutustu Helsingin Satama Oy:n 2023 vuosikertomukseen