Vuosi 2023: Helsingin Sataman tulos palasi positiiviseksi

Helsingin Sataman vastajulkaistu vuosikertomus 2023 kertoo kaksijakoisesta vuodesta. Matkustajien määrä jatkoi kasvuaan, mutta sataman kautta kulkevan rahdin tahti hiipui kevään edetessä. Haasteista huolimatta yhtiön talous palasi positiiviseksi. Onnistumisia tarjosivat myös asiakas-, matkustaja- ja työntekijätutkimusten erinomaiset tulokset.

Hyvän alkuvuoden jälkeen Suomen vajoaminen keväällä taantumaan näkyi sataman kautta kulkevan rahdin määrässä. Kaikkiaan Helsingin Sataman kautta kuljetetun rahdin määrä jäi 8 % edellisestä vuodesta, mikä vastaa valtakunnallista ulkomaan rahdin tasoa.

Matkustajaliikenne vilkastui edellisestä vuodesta, vaikka Itämeren lähialueiden turvallisuuskysymykset heijastuivat myös meille. Varsinkin linjaliikenteessä tilanne oli hyvä.

Yhtiön talous palasi positiiviseksi ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen. Kaksi erilaista liiketoimintakokonaisuutta tasapainottavat tilannetta toimintaympäristön muutoksissa. Liikevaihto oli 91,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 1,8 miljoonaa euroa.

Satamassa on tehty kestävän kehityksen eteen työtä jo pitkään. Yhtiön tavoite on olla hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2023 loppuun mennessä yhtiön oman toiminnan CO₂-päästöt ovat laskeneet lähes puoleen vertailuvuodesta 2015. Lisäksi Sataman hiilineutraaliusohjelmalla tuetaan myös yhteistyökumppaneita kohti parempia toimintatapoja. Koko Helsingin satama-alueilla CO₂-päästöt vähenivät 15 % edellisestä vuodesta. Erityisesti alusliikenteen päästöt vähenivät selkeästi.

Helsingin Satama ansaitsi vuoden lopulla Future Workplaces -sertifikaatin. Se osoittaa, että työntekijöiden mielestä Satamassa toteutuu hyvin juuri ne asiat, joita he arvostavat työelämässä eniten. Myös asiakas- ja matkustajatutkimuksissa tyytyväisyys Helsingin Sataman toimintaan oli ennätystasolla.

Vuosikertomus 2023 on julkaistu Helsingin Sataman nettisivuilla suomeksi ja englanniksi.