Vuosaaren sataman hankkeet

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

GP1 pistolaiturin jatkaminen

 • Vuosaaren satama valmitautuu entistä suurempien alusten tuloon ja jatkaa GP1-pistolaituria.
 • Arvioitu valmistuminen 12/2022
 • Suunnittelilla 

Kolmen laivapaikan peräportin levennys 

 • Satama valmistautuu entistä suurempien alusten tuloon ja leventää VF3, VG7 ja VG8 peräporttia, jotka ovat Saksaan suuntautuvan roro-laivaliikenteen käytössä.
 • Arvioitu valmistuminen: 2/2022
 • Käynnissä

Kaksoisramppi VA8-laiturille 

 • Hankkeessa rakennetaan Vuosaaren sataman VA8-laiturille kaksoisramppi Tallinnan Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön. Ramppi nopeuttaa ajoneuvojen lastaamista ja lyhentää alusten kääntöaikoja.
 • Kaksoisrampin rakentaminen on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta tukea 30 %. 
 • Arvioitu valmistumisaika: kesä 2022
 • Käynnissä
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

LED valaistukseen siirtyminen 

 • Suljetun satama-alueen ulkovalaistus vaihdetaan perusvalaistuksen osalta LED valoihin, jolloin satama-alueen valaistus ja valaistuksen säätömahdollisuudet paranevat, valovuoto sataman ulkopuolelle vähenee ja energiatehokkuus paranee.
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Arvioitu valmistuminen: 12/2021
 • Käynnissä
   

Äskettäin valmistui

 Väylän syventämishanke

 • Väyläviraston ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksien mukaisesti. Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
 • Ruopattavat maamassat läjitetään meriläjitysalueelle ja louhe käytetään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa, mm. Hernesaaren itäosan esirakentamisessa.
 • Rakentamisen aikaisia vaikutuksia seurataan hankkeen aikana vesilupien mukaisesti noudattaen ELY-keskuksen hyväksymiä tarkkailuohjelmia.
 • Hankkeelle on myönnetty EU-tukea. 
 • Lue lisää aiheesta Väyläviraston hankesivuilta.
 • Valmistui 11/2021
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

 

Tullin tarkastusrakennus Muuga-liikennettä varten

 • Tullin käyttöön rakennetaan tarkastusrakennus, joka palvelee Tallinna-Muuga reitin ajoneuvoliikennettä. 
 • Valmistui 3/2021

Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema

 • Ruokavirasto siirtää satamaa palvelevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman Vuosaaren satamaan. Helsingin Satama rakennutti rajatarkastusta varten toimitilat Vuosaaren sataman porttialueelle.  
 • Valmistui 12/2020

Aurinkovoimala Vuosaaren satamaan 

 • Vuosaaren satamaan asennettiin V6 ja V7-rakennusten katolle aurinkopaneeleja. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö pienentää suoraan sataman hiilijalanjälkeä, kun se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta. 
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistui 11/2020

Muuga-liikenteen lähtöselvityskenttä

 • Vuosaaren satamaan rakennettiin uusi lähtöselvitysalue Vuosaari-Muuga reitin matkustajille. Uusi reitti suljetun satama-alueen läpi laivaan on entistä merkittävästi lyhyempi ja turvallisempi.
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu EU:n TwinPort4 investointihankkeelta rahoitustukea. 
 • Valmistui 7/2020
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

AP pistolaituri 

 • Vuosaaren satamaan rakennettiin AP pistolaituri Muugaan suuntautuvan laivaliikenteen käyttöön.
 • Hanke oli osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Pistolaiturin rakentaminen oli osittain EU:n TwinPort 3 investointihankkeen rahoittama. 
 • Valmistui 8/2019
   
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T