Pidä huolta viennin ennakkoilmoitusten muutosten päivittämisestä VA-järjestelmään

Imo-aineista tehdään aina Ennakkoilmoitus Va-järjestelmään. Jos ilmoitettuihin tietoihin ja määriin tulee muutoksia, on VA-järjestelmän käyttäjien päivitettävä tiedot ennakkoilmoitukseen.

Ennakkoilmoittajilla itsellään on oikeus tehdä muutoksia Va-järjestelmässä niihin ennakkoilmoituksiin, joista operaattori ei ole vielä tehnyt Saapumisilmoitusta.

Jos lasti on jo kuitattu saapuneeksi pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutokset Helsingin Sataman turvallisuustarkastajalle, p. +358 40 334 7293 tai [email protected].

Vaarallisten aineiden määrää ja laatua seurataan jatkuvasti turvallisuusriskien vähentämiseksi ja tietojen tulee olla tietojärjestelmässä oikein.

Lisätietoja:

Turvallisuustarkastaja Maarit Kerttula
p. +358 40 334 7293
imo.ilmo(at)portofhelsinki.fi