Vaarallisten aineiden järjestelmä

Va-järjestelmä on Helsingin Sataman tuottama verkkopalvelu, jota käytetään luokiteltujen vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmänä ja niiden seurantaan.

SIIRRY VERKKOPALVELUUN

Va-järjestelmä sisältää integraatiot kansalliseen PortNet-järjestelmään (satamaliikenteen tietojärjestelmä) ja operaattorijärjestelmään. Va-järjestelmä sisältää vaarallisten aineiden YK-numerot ja ohjeet.

Ennakkoilmoitus

Laivaajan tai lastinantajan on annettava satamanpitäjälle ja toiminnanharjoittajalle tiedot vaarallisista aineista ja määristä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen satama-alueelle toimittamista.

Viennin ennakkoilmoitusten muutokset päivitetään myös VA-järjestelmään!


Ennakkokysely

Ennakkokyselyllä varmistetaan etukäteen, voiko tavaraerän kuljettaa sataman kautta. Ennakkokysely vaaditaan, kun kuljetetaan erityisen vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai suuria vaarallisten aineiden määriä. Näiden kuljetusten yhteydessä on varauduttava mahdollisiin rajoituksiin tai erikoisjärjestelyihin, kuten suoriin jatkokuljetuksiin.

Va-järjestelmä tarkistaa automaattisesti ennakkoilmoitukseen syötetyn tiedon perusteella ennakkokyselyn tarpeellisuuden. Mikäli ennakkokysely on välttämätön, antaa järjestelmä siitä ilmoituksen välittömästi ennakkoilmoituksen laatijalle.

Koko ennakkokäsittely tapahtuu Va-järjestelmässä ja hyväksytystä ennakkokyselystä muodostuu automaattisesti ennakkoilmoitus. Tieto päätöksestä lähtee sähköpostilla ilmoittajalle.

Ohjeita

Raskaan liikenteen ajoreitit

Lisätietoja:
Turvallisuustarkastaja Maarit Kerttula,
puh. +358 9 310 33564
imo.ilmo(at)portofhelsinki.fi
ma-pe klo 08.00-16.00